Vennskapsbyer

Bilde av estiske folkedansere. Legg merke til at deres folkedakter likner de norske.

Bilde av estiske folkedansere. Legg merke til at deres folkedakter likner de norske. Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Det er lagt fram et forslag overfor medlemmene av Larvik kommunestyre om å opprette Jenin i Palestina som vennskapsby.

Jeg har også forslag til land som Larvik kan opprette vennskapsbyer i, men først vil jeg nevne bakgrunnen for vennskapsbyer. I de nordiske landene ble mange vennskapsbyer etablert på 1940– og 1950-tallet for å styrke den nordiske kontakten. Rundt 1950 hadde Foreningen Norden en slags kampanje for at de nordiske landene skulle knytte vennskapsbånd med hverandre. Larvik etablerte vennskapsbyer først i Danmark, Finland, Sverige og senere også på Island.

Larvik har hatt og har vennskapsbyer i tre ikke-nordiske land: Coos Bay, Malbork og Andora. Jeg vet ikke hvorfor Coos Bay i USA ble vennskapsby. Den ble fjernet fra listen over vennskapsbyer etter at storkommunen ble dannet 1. januar 1988. Storkommunen Larvik arvet Malbork etter Hedrum kommune, som etablerte Malbork som vennskapskommune i 1982. Daværende rådmann i Hedrum kommune, Hall Trøan Galaaen, var ansvarlig for hjelpesendinger til den byen.

Jeg protesterte gjennom et leserbrev i Østlands-Posten da det skulle avgjøres om Malbork skulle bli vennskapsby for den nye storkommunen, fordi det betød at man samarbeidet med de kommunistiske myndighetene. Det var en hån overfor den polske presten, Jerzy Popiełuszko, som i 1984 hadde blitt torturert til døde av det hemmelige kommunistiske politiet.

Thor Heyerdahl bodde i mange år i den italienske byen Colla Micheri, som befinner seg i kommunen Andora.

Jeg har tidligere nevnt Foreningen Nordens rolle i etableringen av vennskapsbyer. Jeg spilte en sentral rolle i etableringen av lokale avdelinger av Foreningen Norden i Estland, Latvia og Litauen, mens de fremdeles var sovjetrepublikker i 1989. Jeg er for øvrig omtalt i den estiskspråklige artikkelen om Foreningen Nordens lokale avdeling i Estland.

Estland og Latvia føler en nær tilknytning til de nordiske landene. Estland lå under Danmark 1219-1346 og Sverige 1561-1721. Latvia lå under Sverige 1629-1721.

Jeg foreslår at Larvik etablerer vennskapsbyer i Baltikum.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags