Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor må alle statlige arbeidsplasser til Tønsberg?

Hendrik Knipmeijer

Stavern

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkesmannsembetene i Telemark og Vestfold skal slås sammen fra 1.januar 2019. Kampen om lokalisering har stått mellom Skien og Tønsberg. Nylig ble det kjent at det nye fylkesmannsembetet skal lokaliseres til Tønsberg.  Nå frykter Telemark at hovedsetet for den nye fylkeskommunen også vil bli lagt til Tønsberg.

Faktum er at Telemark nå har blitt et offer for de samme mekanismene som har eksistert i Vestfold alt for lenge, nemlig at alle nye statlige arbeidsplasser havner i Tønsberg. Her er noen eksempler:

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - etablert i 2003.

• Helfo - opprettet 2009

• Bufetat senter for administrasjon og utvikling (BSA) - opprettet 2013.

• Hovedsete i Sør-Øst politidistrikt - vedtatt i 2015

• Valgdirektoratet - opprettet 2016

• I juni 2017 ble det besluttet at Fylkesmannsembetet for Telemark og Vestfold skal ligge i Tønsberg. Omkring 100 ansatte flyttes fra kontoret i Skien til Tønsberg

Tønsberg har omkring 5500 statlige/fylkeskommunale arbeidsplasser

Sykehuset i Vestfold (SiV) er Vestfolds største arbeidsgiver. Hele 4140 årsverk var ansatt ved SiV i 2016. SiV er organisert som et helseforetak, men for alle praktiske formål kan vi regne sykehuset som en statlig virksomhet. Tønsberg stikker av gårde med hele 3450(!) årsverk i SiV.

Andre statlige aktører som eksempelvis NAV, Kriminalomsorgen, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Skatt Sør hadde til sammen rundt 4000 ansatte i Vestfold i 2014, hvorav 1930 er plassert i Tønsberg. I tillegg ligger sentraladministrasjon for Vestfold fylkeskommune i Tønsberg . Til sammen har Tønsberg rundt 70 prosent av Vestfolds 8270 statlige/fylkeskommunale arbeidsplasser, mens kun 35 prosent av Vestfolds innbyggere bor i Tønsberg-området. Da er ikke nye arbeidsplasser knyttet til Sør-Øst politidistrikt, Valgdirektoratet og Fylkesmannen regnet med. Larvik og Sandefjord har 43 prosent av Vestfolds innbyggerne, men kun 14 prosent av de statlige arbeidsplassene.

Hvem ga Tønsberg rollen som fylkeshovedstad?

At Tønsberg ender opp med alle arbeidsplassene er like forutsigbart som tyngdekraften, men hva er det med Tønsberg som gjør byen så uimotståelig?

Jeg tror ikke at politikerne arbeider noe hardere i Tønsberg enn i Larvik og Sandefjord. Det politiske miljøet i Larvik har i lang tid jobbet aktivt for å tiltrekke seg flere statlige arbeidsplasser. Rune Høiseth har sammen med Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch kritisert det faktum at Tønsberg har fått rollen som fylkeshovedstad. Det er ingen gode grunner til å operere med en fylkeshovedstad i Vestfold.

Noen ganger benyttes synergieffekter som argument for at store institusjoner plassere nær hverandre, men hva menes med det?  Alle som har jobbet for staten vet at det er minimalt med samspill mellom ulike statlige institusjoner. Det lille behovet for samhandling som måtte dukke opp kan fint håndteres med interaktive løsninger.

Andre ganger benyttes nærhet til Oslo som et argument for etableringer i Tønsberg, men hvis nærhet til Oslo var et poeng i seg selv hvorfor ikke legge alt til Oslo? Man kommer ikke nærmere enn det.

Hva kan Larvik gjøre?

For politikerne i Larvik og Sandefjord fremstår sikkert kampen mot Tønsberg som en kamp mot vindmøller. Og det oppleves sannsynligvis som provoserende når Tønsbergs ordfører Petter Berg  uttaler at «dette er en naturlig utvikling». Problemet for Larvik/Sandefjord er at sentrale myndigheter tenker på Vestfold som ensbetydende med Tønsberg.

Det er veldig positivt at Høiseth jobber for å få flyttet hovedsetet for politiskolen fra Oslo til Larvik. Det ville vært et stort løft for vår kommune.

Nye arbeidsplasser er et delmål i kommuneplanens samfunnsdel. Etter min mening bør dette målet løftes opp som et hovedmål. Det blir nemlig vanskelig å få en befolkningsvekst i Larvik uten at det etableres nye arbeidsplasser. Jeg er glad i Larvik, og jeg håper at mine barn velger å etablere seg her, men dersom det skal være mulig må det finnes arbeid.

Kommentarer til denne saken