Skolegudstjenester:

⇒ kan ikke være en del av KRLE.

⇒ må være vedtatt sammen med foreldregruppen.

⇒ må være informert om på en god måte og i god tid.

⇒ krever en god fritaksordning.

⇒ må ha et likeverdig og godt alternativ.

⇒ må være reelt valgfritt.

⇒ må informere med likeverdig informasjon om begge alternativer.

⇒ bør ikke være semesteravslutning.

⇒ bør ha aktiv påmelding.

⇒ bør ikke skje siste dagen før ferien.

Regelverket for gudstjenester i skoletiden er ikke vanskelig. Allikevel er det mange skoler som ikke klarer å følge opp dette regelverket – på tross av at regelverket snart feirer 10 års jubileum. Dette må skolene rette opp. Regelverket må være oppfylt for at det i det hele tatt skal være lov for skolene å ha gudstjenester i skoletiden.