På Stavern skole kjenner elevene hverandre. De kjenner oss lærere, og vi kjenner dem. Vi har oversikt og kan se om noen elever går mye alene. Trivselsundersøkelsene viser at elevene hos oss har det bra og trives. Og trivsel gir som kjent bedre læring. Vi har store, luftige klasserom, brede og romslige ganger, samt nok av grupperom som er viktig for å gi alle best mulig læringsutbytte. Skolen må pusses opp. Det må investeres i bygningene og gymsalen. Mye er gammelt, men undervisninga er ikke utdatert. Vi har smartboard i alle klasserom og alle elever har fra høsten sin egen ipad. Vi er framtidsretta, til tross for at bygningene er gamle.

Stavern er vår skolegård, med turer til speiderhytta, Skråvika, biblioteket, lekeplassene, Leiren og Hauanåsen. Vi ligger midt i smørøyet med tanke på Staverns flotte historie, og bruker Minnehallen, Blokhusene og Tordenskjold som utgangspunkt for undervisning og skriving. Hvem lar seg ikke inspirere av “Den grå dame” på Citadelløya, Nattmannsodden hvor avfall og døde dyr ble dumpa eller rett og slett “Elise” som ikke vil forlate Hotell Wasillioff… Stavern skole er en kystskole. Vi har opplæring i sjøvett, knuter, artskunnskap med fisk, fugl og planter, garnfiske, kunnskap om Kyststien og besøk på Stavernodden fyr.

Vi ønsker det beste for barna i Stavern. Vi ønsker barnelatter i Staverns gater. Vi ønsker en trygg nærskole med klare og dyktige lærere. Vi ønsker at Stavern skole skal bestå!