Vi har friskt i minne fjorårets debatt om nedleggelse av skoler i Larvik kommune. Argumentene var at større skoler ville gi bedre læring, økt trivsel og en bedre skolehverdag for både elever og lærere. Heldigvis klarte vi å unngå en storstilt nedleggelse, Stavern skole blir flyttet til Brunla, men Jordet skole ble berget.

I ØP 3. april leser vi at skolene i Larvik har gjennomført en elevundersøkelse der elevene selv sier sin mening om hvordan de opplever skolehverdagen. Skolene i Larvik kommune ligger omtrent på landsgjennomsnittet i de fleste kategoriene (læringskultur, trivsel, motivasjon osv.) Det er verdt å merke seg at flere av de skolene som var foreslått nedlagt får meget gode resultater i undersøkelsen, de små skolene topper statistikken!

For Larvik KrF har det gjennom flere år vært viktig å få fram at nærskolen er viktig og har kvaliteter det er verdt kjempe for. Nye, fine og store skoler gir ikke automatisk god trivsel og læring. Relasjonen mellom elev, hjemmet og læreren er og blir det viktigste. Målrettet arbeid over tid gir resultater, og det kan se ut som at de mindre skolene får dette godt til.

Vi heier på skolene, elevene og lærerne; dere gjør en kjempejobb!