At unge høyre er for fritt skolevalg, er ingen nyhet. Fritt skolevalg har fungert godt i Vestfold, er nok mange også enige om. I 2020 er situasjonen riktignok forandret. Det er lett å sitte i Vestfold og være veldig for fritt skolevalg, vi bor i et fylke som er mindre enn mange kommuner.

Vestfold er også privilegert med veldig mange videregående skoler, veldig tett. Dermed får man et tilbud som er variert, og nært. I Vestfold tvinges man ikke til å flytte på hybel, og man ikke kommer inn på den videregående skolen som er nærmest.

I 2020 blir vi et fylke, som er så stort at vi risikerer at elever tvinges på hybel. I ytterste konsekvens, vil vi kunne få situasjoner hvor elever med svært svake karakterer må flytte langt, fordi de ikke kommer inn på skoler i rimelig reiseavstand fra hjemmet. Vestfold og Telemark blir i nasjonal skala fortsatt et lite fylke. Det er uansvarlig å gå inn for en politikk hvor man kan få situasjoner hvor man kan oppleve å måtte flytte fra ei bygd øverst i Finnmark, til grensa ned mot Nordland. Ingen skal måtte flytte langt fra venner og familie fordi de har svake karakterer! Vi er redd for at fritt skolevalg vil ramme hardt, der det svir mest. For oss er det viktigste at folk har apparatet rundt seg til å fullføre videregående skole. Enkelte linjer vil være avhengig av å reise et stykke, og det er greit. Det er greit fordi man velger å flytte. Man presses ikke til det på grunnlag av inntakskrav.

Fritt skolevalg er en flott ordning, for elever med sterke karakterer, og mye ressurser. Vi kan ikke stille oss bak en politikk som i all hovedsak er fordelaktig for de mest ressurssterke elevene. I 2018 er det et reelt problem å mangle videregående opplæring, det ser ikke ut til å bli enklere de neste 20 åra. Med hensyn til at vi allerede sliter med høyt frafall, er det både uansvarlig, og hensynsløst å tvinge elever til en skole med så lang reisevei fra hjemme, at man ikke har annet valg enn å flytte. Vii kan ikke akseptere at de aller sterkeste skal få legge premissene, på bekostning av elever som står i fare for å falle ut.