Regjeringa vil fjerne 67 lærere fra ungdomsskolen i Vestfold. Vestfold SV ber Stortinget i stedet fjerne dette forslaget fra Regjeringa, og pålegge statsråd Isaksen å legge fram den forskningsbaserte evalueringa av ungdomsskolesatsinga som Stortinget har pålagt ham å få utarbeidet.

I Statsbudsjettet 2017 foreslår regjeringa å avvikle hele satsinga på flere lærere i ungdomsskolen. Satsinga som ble innført av kunnskapsminister Kristin Halvorsen i 2013, innebar at ungdomsskoler med mange elever pr lærere fikk tildelt ekstra lærerstillinger. Til sammen utgjorde det totalt 600 lærerstillinger, av dem var 67 på 19 ulike skoler i Vestfold.

Lærersatsinga var en første start på å trappe opp lærertettheten for å kunne innføre en minstenorm for antall lærere i skolen. Høyre mener at det ikke har betydning hvor store elevgruppene er pr lærer. Utdanningsorganisasjonene og SV har ment det motsatte: Det er nødvendig med flere lærere om elevene skal få god tilpasset opplæring, slik loven forutsetter. Nå blir ordninga avvikla før forsøksordninga er evaluert. Er Høyre redd for svaret på evalueringen?

Hilde Hogsnes og Magnus Hotvedt Rystad ved Andebu ungdomsskole fyller to av de 67 lærerstillingene som Vestfold er tildelt. De ble intervjuet av Tønsbergs Blad da ordninga ble innført. De la ikke skjul på at flere lærere gir flere muligheter i undervisninga, som å kunne dele klassen i enkelte fag og forholde seg til en mindre gruppe. Eller det kan være godt å være to lærere til å hjelpe elevene i klasserommet. Som de sa: Det er ikke lett å være en kjempegod lærer hvis man ikke har tid til elevene! Også i forhold til mobbing kan lærertetthet ha en positiv betydning, slik de for eksempel har erfart på Revetal ungdomsskole.

Med forslaget til statsbudsjett står vi altså i fare for at 67 stillinger i de mest utsatte ungdomsskolene i Vestfold forsvinner fra sommeren 2017. Vi er redd for at det betyr dårligere skolemiljø, økt fare for frafall etter ungdomsskolen og dårligere læringsutbytte for elevene. Derfor krever Vestfold SV at Stortinget fjerner forslaget og følger opp sitt eget pålegg til undervisningsministeren om å få gjennomført en forskningsbasert evaluering av det fireårige forsøket med å styrke ungdomsskolen.