Skytebanen på Dolven

VISER: Stålhagl på insektsnett i åker kommer fram på bildet, mener innsender.

VISER: Stålhagl på insektsnett i åker kommer fram på bildet, mener innsender. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.BJFF kom 2.9.20 med et leserinnlegg i ØP ang befaringen på Dolvenbanen 25.8.20

Vi ser hva Brunlanes jeger- og fiskeforening (BJFF) skriver og sprer ut til ØP sine lesere, BJFF sine medlemmer og andre. Vi føler det er riktig å presisere følgende:

 • BJFF fikk tilsyn 9.3.2020, og det ble observert oppføring av skytebaner og kontainerbygg uten godkjenning. Det ble sendt varsel om pålegg og tvangsmulkt.
 • Hvis en ønsker mer info om saken ligger det på Larvik Kommune under ArkivsakID 20/3536.
 • Det er funnet store mengder hagl i to gulrotåkere inntil skytebanen, og det er ikke iscenesatt som BJFF antyder.
 • Grunneiere som grenser til skytebanen, reagerer på at deres eiendom blir brukt som sikkerhetssone. BJFF har ikke gjort noe forsøk på å inngå en avtale om dette, og det er kanskje fordi de ikke har vært klar over regelverket til sikkerhetssoner? Det er uansett uakseptabelt å skyte inn på annen manns eiendom uten avtale!
 • Hagl drysser i hodene på de som ferdes i naboskogene, og det føles utrygt og er utrivelig.
 • Jegere i området er pålagt av lokalt grunneierlag å ikke bruke stålhagl på jakt, da dette kan skade tømmeret og inntekt kan gå tapt. Grunneier har kun uttrykt bekymring for dette når skytebanen bruker deres skog som nedslagsfelt.
 • Det er full drift av skog og dyrket mark i store deler av området rundt skytebanen.
 • Bekymring rundt sikkerheten på banen er sendt Sør-Øst Politidistrikt. Det gjelder bl.a. mangelfull skilting om at en kommer inn i et farlig område, og forhold rundt sikkerhetssonene. Forskrift om skytebaner må følges selv om man har fått politigodkjenning!
 • Vi har engasjert 3. part til å bistå oss i å gjøre støymålinger med kalibrert utstyr og de har utarbeidet en støyrapport.
 • Støyproblematikken er ikke ny. Det har kommet klager helt fra banens etablering på 70-tallet, videre på 90-tallet, 2012/13 og nå i 2019/20.

Vi vil også legge til at

 • Flere av klagerne har bodd i bygda siden før skytebanen kom, og det er ikke sånn at det er stor andel nyinnflyttede som klager på støyen.
 • De fleste eierskifter på de berørte gårdene er av yngre generasjoner som har vokst opp i bygda. Gårdene i bygda har ligget her i flere hundre år, altså en god stund før skytebanen kom!

BJFF har altså ikke avtale med nabogrunneiere om sikkerhetssone, og avtalen med grunneier på Dolvenbanen er heller ikke i orden. BJFF benytter seg også av større arealer enn det kontrakten har vært på.

Det er ikke noen tvil om at jakt og fiske er sunne interesser, og at tilbud til barn og unge er viktig. Våre klager handler ikke om å oppløse BJFF, men eiendomsretten og et godt bomiljø kan ikke bli satt til side for fritidsaktiviteter.

Her kan man vel trygt si at BJFF benytter seg av mye mer enn hele den fotballbanen som de refererte til i leserinnlegget sitt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags