Hvorfor får vi ikke svar på de spørsmålene vi stiller?

Av
DEL

MeningerKjære politikere. Nå nærmer det seg dagen hvor beslutningen om Varden barnehage får bestå eller ikke, skal bli tatt i kommunestyret. Dette er en sak som har skapt et ekstremt stort engasjement i Stavern, og akkurat nå har støttegruppa «Bevar Varden barnehage!» på Facebook 919 medlemmer.

Vi har ikke problemer med å se hvorfor kommunen behøver å spare penger, men vi er veldig opptatt av at denne beslutningen skal tas på riktig grunnlag og derfor ønsker vi å komme med en oppsummering av våre spørsmål, bekymringer og avklaringspunkter.

1. Gjentatte ganger har vi foreldre etterspurt hva som vil skje med barna våre ved en ev. nedleggelse. Hvorfor får vi ikke svar på det? Vi forventer at det finnes en klar plan. Hvor skal barna faktisk plasseres? Hva er videre plan for barna? Hvordan er fordelingen tenkt? Dette berører forutsigbarheten til foreldrene og tryggheten til barna våre.

Både Lysheim og Grevle, som det ifølge barnehagebruksplan 2019–2022 er planlagt at barna skal overføres til er per. i dag «fulle». Siden barnehagene er «fulle» må dette bety at avdelingene er fulle. Det betyr at nye avdelinger må opprettes. Dette betyr igjen at et større antall må flyttes over til en ny avdeling. Hvilke konsekvenser får dette? Ingen ombygging er nødvendig? Ingen viktige fellesarealer fjernes?

2. Utviklingen i antall barn i kommunen har vært et argument som har blitt benyttet flere ganger for å legge ned Varden Barnehage. Administrasjonen, Høyre, Sp og Ap henviser til Larvik kommune sin rapport om befolkningssammensetning hvor det står at «Det er et faktum at vi blir stadig færre unge i Larvik kommune – og det samtidig med at andelen eldre øker. Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser en sterk nedadgående kurve for antall barn i kommunen fra 2012 og SSBs prognoser fram til 2025 viser dessverre kun en svak oppgang».

I den samme rapporten står det også: «Samtidig er det verdt å merke seg at Larvik den seneste tiden har hatt sterkere vekst enn prognosene». Altså sier SSB selv at man ikke kan stole fullt og helt ut på de prognosene som er laget for Larvik kommune. Ser man samtidig på tallene for antall barnehagebarn i Stavern, så ser man i «Barnehagebruksplanen 2020 – 2025» side 20 at det har vært en vekst på 15 % i antall barnehagebarn de siste tre årene.

3. Argumentasjonen som er benyttet i denne saken har basert seg på barnetall i Larvik kommune som helhet. Hvorfor ser dere kun på barnetall for Larvik kommune som helhet og ikke for området det faktisk gjelder?

Vi i Foreldregruppa i Varden barnehage har gjort en analyse av tilflyttingen til Varden/Solstad området de siste tre årene og den viser helt klart at det er et generasjonsskifte som pågår. Vi har ringt til over 90 husstander som har blitt solgt de siste tre årene, basert på informasjon fra Eiendomsmegler Leinæs & Partners. Vi fikk svar fra 56 husstander og analyser viser at den største andelen av dem som har flyttet hit er i starten av 30 og 40-årene og har flyttet hjem for å starte familie.

Vi har også fått bekreftet fra eiendomsmegler Knut Leinæs at et generasjonsskifte er på gang i området, og i tillegg står Stavern foran en boligutbygging de neste årene som man ikke har sett maken til på flere tiår. En stor del av dette er leilighetsprosjekter som retter seg mot voksne og eldre mennesker – noe som kan føre til et generasjonsskifte i mange eneboliger.

Vår bekymring er derfor stor for barnehagekapasiteten i området fremover dersom Varden legges ned. Vi er bekymret for at dere ser på tall for kommunen som helhet når området barnehagen ligger i, er midt i et generasjonsskifte. Hva er planen når de gjenværende barnehagene er fulle? Skal man ta risikoen på å måtte bygge en ny barnehage igjen om noen få år?

4. Ikke bare ser vi konturene av et generasjonsskifte i Varden/Solstad området, men det er også igangsatt en rekke utbyggingsprosjekter i Stavern rettet mot barnefamilier. I tillegg er det flere nye leiligheter på gang og disse vil være med å frigjøre eneboliger som barnefamilier kan flytte inn i.

Ifølge en kartlegging vi har gjort, er det konkrete byggeprosjekter på gang med totalt minst 340 boenheter i Stavern.

Det finnes helt sikkert andre prosjekter i tillegg til dette og antall boenheter er ikke kvalitetssikret for alle prosjektene? Slik vi forstår det har ikke befolkningsveksten og utbyggingsprosjektene blitt tatt med i administrasjonens vurdering, og slik vi ser det frykter vi derfor at politikerne er i ferd med å fatte en beslutning på uholdbart tynt grunnlag.

5. Foreldregruppen har flere ganger etterspurt rådmannens kontor om utregningene som ligger bak besparelsen som er angitt i strategidokumentet og hvilke antakelser som er gjort, men disse har rådmannen til dags dato ikke vært villig til å dele. Hvorfor kan ikke disse beregningene vises fram? Det er vanskelig for oss å forstå hav slags business-case som ligger bak forslaget når vi ikke får opplysningene vi behøver. Det eneste vi finner av tall er i Barnehagebruksplanen 2019–2022 som ble rullert i fjor. Her finner man igjen en årlig besparelse som ligner: -4 238 902 NOK, men ingenting om hvor de gevinstene kommer fra.

6. For at Stavern skal være et attraktivt sted å bo er det viktig med barnehager i nærheten av der folk bor. Har dere vurdert en langsiktig plan for barnehagenes beliggenhet for å sikre at de er i nærheten av der folk faktisk bor? Varden er den barnehagen som dekker flest boenheter innen en radius på 750 m. Er dette elementet tatt inn i vurderingen?

7. Hva er planen for eiendommen som barnehagen ligger på? Vi synes først og fremst det er forferdelig synd at området mister sin eneste grønne lunge, men vi lurer også på hvor reelt det er med et utbyggingsprosjekt på tomta. Det er estimert en gevinst på salg av tomta til barnehagen på 6,9 millioner kroner. Hvor sikre er dere på den prisen?

Vi synes avslutningsvis at det er synd å se at flertallet synes å gå vekk fra tidligere ambisjoner om befolkningsvekst, attraktivitet og satsing på nærmiljø. Flere av dokumentene til Larvik kommune sier det er viktig å ha fokus på å stimulere til at nye personer flytter til kommunen, men også sørge for at de som bor her blir værende. Dette betyr at Larvik må tenke langsiktig og prioritere tilflytting.

Dette har rådmannen selv påpekt i sitt forslag til bydelsplan for Stavern by, hvor det konkluderes med at målet for Stavern er 115 % av nasjonal vekst, primært ved å få unge barnefamilier til å flytte hit. Husk at vi behøver de unge for å ta seg av og betale for alle de gamle som kommunen mener vil overta budsjettene.

Hvis vi skal klare å skape vekst i kommunen MÅ vi faktisk legge til rette for det!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags