«Tredje energimarkedspakke»? «Mellomlandsforbindelser»? Hva ER egentlig dette ACER-greiene?

Det dreier seg egentlig om to ting: Batterier – og kontroll. Vi kan lage strøm på mange måter. Olje, kull, sol, vind, vann. Å lagre skikkelig mye strøm, strøm for et hus, en liten by, et land – det er vanskelig. Det enkleste er å kunne regulere strømmen når vi lager den. Men å regulere hvor mye sol og vind vi får, får vi ikke til. Selv om det hadde vært deilig, en gråværsdag! Skru på mer sol! Strøm laget av olje og kull kan vi regulere, men det er miljøskadelig. Det enkleste å regulere er vannkraft. Slå på bryteren, mer vann fra magasinet – mer strøm! Ren, fornybar energi!

Vi har mye vannkraft. Ikke bare vann som flyter i elva, men «lagret» i demninger og vannmagasiner. Klar til å skru bryteren på. Det gjør at Norge har «kjempebatterier» i naturen. Når vinden fra Skottland er god, kan vi bruke skotsk vindkraft. Og omvendt. Norges batterier i naturen kan være en viktig nøkkel for et grønt skifte i hele Europa.

Å bli tettere på et europeisk kraftmarked kan bety høyere strømpriser, det er noen bekymret for. Du skal ikke lenger enn til Danmark før Lars og Lone har et bevisst forhold til å skru av lyset når de går, og skrur av vannet mens de pusser tenner. Høyere strømpriser vil være en utfordring for kraftkrevende industri. Det er også viktige spørsmål om hvem som skal eie og bestemme over kraften. Norge? Andre land? Offentlige myndigheter? Private kapitaleiere?

For meg er det klart at vi ikke får til et grønt skifte uten at vi gjør noe. Når vi sitter på «kjempebatterier med strøm», med ren, fornybar energi, er det viktig at vi bidrar. Samtidig er det viktig at vi sikrer eierskap til vannkraftressursene. At Norge har eierskapskontroll – ikke andre land. Ikke private konserner som skal tjene penger til aksjonærene. Derfor er det så bra at Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for alle sine krav i behandlingen av EUs tredje energimarkedspakke. Offentlig eierskap for minst to tredeler. Norsk fornybar kraftproduksjon skal bidra til økt sysselsetting i Norge. Nye utenlandskabler skal norske myndigheter beslutte. Flaskehalsinntektene skal fortsatt kunne brukes til å redusere nettariffene og til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet. Og så videre.

Ingenting kommer av seg selv, og ingenting er vunnet for alltid. Derfor skal vi bidra med det vi kan til fellesskapet, og beholde ressursene i naturen på fellesskapets hender. Arbeiderpartiets stortingsgruppe har stilt klare krav – og fått gjennomslag for kravene sine. Det må vi følge opp. Så barn og unge i dag også eier og bestemmer over kraften når de blir voksne – i et samfunn som er basert på ren og fornybar energi. Det er fellesskap og solidaritet mellom generasjoner.