Gå til sidens hovedinnhold

Dyp økonomisk krise - igjen

Åge Foldvik

Artikkelen er over 3 år gammel

ØP mener at Larvik kommune er i dyp økonomisk krise fordi kommunen har brukt 25 millioner kroner mer enn budsjettert på helse- og omsorgstjenenester så langt i 2018.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ca. 2 prosent av et budsjett på 1,1 milliarder kroner. For å avhjelpe denne krisen, foreslås det å bruke mer frivillig arbeid på sykehjemmene – og de frivillige gjør en utmerket innsats.

Imidlertid minner dette meg om en svært gammel ordning som ellers er forlatt. Etter Magnus Lagabøtes landslov fra 1274, som var nedskrevet sedvanerett, kunne kongens menn kreve pliktmessig veiarbeid av bøndene. Pliktarbeid inngikk også i veiloven av 1851. Det fikk allmuen i Kjose erfare da de i 1859 uten godtgjørelse måtte avgi nødvendig grunn og vedlikeholde den nye veien mellom Kjose kirke til Bærug gård; og oppsittere i Berg sogn da de i 1898 ville bygge ei kjørbar bru over Bergselva og måtte finansiere mesteparten selv og forplikte seg til å vedlikeholdet den. Det kan neppe være særlig tvil om at dette systemet er foreldet og at det tross alt er bedre med eksempelvis bompenger.

Så hvorfor skal bare noen få måtte drive frivillig arbeid på sykehjemmene, i stedet for at alle de mest bemidlede i kommunen deltar i en felles dugnad gjennom en eiendomsskatt? Eller hvis frivillig arbeid skal bidra til å redde kommuneøkonomien, så hvorfor bare på sykehjemmene og ikke også i de øvrige deler av den kommunale virksomhet, som på rådmannskontoret hvor det også må finnes arbeidsoppgaver som kan utføres av frivillige?

Kommentarer til denne saken