Ligge på korridor på sykehuset – er det greit?

Torunn Grinvoll  er pasient- og brukerombud i Vestfold og Telemark, og spaltist i avisen.

Torunn Grinvoll er pasient- og brukerombud i Vestfold og Telemark, og spaltist i avisen. Foto:

Av

Operasjonen gikk fint, men er det greit å måtte ligge på korridor i flere døgn?

DEL

MeningerSpørsmål: Min mor på 76 år ble innlagt på sykehuset etter et fall hjemme. Hun var sterkt forslått og det var mistanke om brudd i både overarmen og leggen. Etter å ha vært på akutten i flere timer, ble hun overført til kirurgisk avdeling. Det ble bestemt at hun måtte opereres, og hun ble lagt på korridor mens hun ventet på operasjon. Der ble hun liggende i tre dager. Hun hadde ikke noe eget toalett, det var uklart hvem som fulgte henne opp, ingen «ringe-snor» og det var folk som kom og gikk hele tiden og hun fikk ikke ro.

Operasjonen gikk fint, men er det greit å måtte ligge på korridor i flere døgn? Har hun noen rettigheter med tanke på dette?    

Ombudet svarer: Vi er kjent med at sykehusene regelmessig legger pasienter på korridor, og de gjør nok dette grunnet plass- og logistikkproblemer. For pasientene er dette veldig uheldig, og vi forstår at du reagerer på dette. Det er ingen regel som direkte forbyr bruk av korridor. Sykehusene har i sitt oppdragsdokument et mål om at de ikke skal ha korridorpasienter, og vi vet at sykehusene arbeider for å få til dette. Sykehuset i Vestfold har redusert antall senger de senere årene, og hadde ved utgangen av mai i år 3,5 av sine pasienter på korridor. Det er for mange. 

Uavhengig av hvor pasientene gis behandling skal sykehusene gi pasientene en forsvarlig behandling. Dette utfordres når man må legge pasienter på korridor. Det representerer både en pasientsikkerhetsrisiko og en generell sikkerhetsrisiko. Nevner her stikkord som personlig integritet, pleie og sårstell, smittefare, bemanning, manglende varsling/«snor», personvern osv.   

Ved plassproblemer legges pasienter også på andre sengeposter, omtalt som «satellitt-senger» eller «utlokalisert pasient». Dette kan også representere en risiko. Det er viktig at man ligger på «rett» avdeling, fordi det ofte gis så spesialisert behandling at det er viktig å motta rett kompetanse både fra leger og annet helsepersonell.

Godt at det for så vidt gikk bra med din mor. Som ombud arbeider vi for at alle pasienter skal motta forsvarlig og omsorgsfull behandling. Det tror vi at sykehusets ansatte også gjør. Sykehusdrift er komplekse greier. Vi får håpe at situasjonen med bruk av korridorsenger snart er slutt, til beste for alle.     

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags