Politiet ønsker at ungdommene som ble tatt for bruk av ulovlige rusmidler ved Thor Heyerdahl Videregående skole skal inngå ruskontrakt. Det bør de takke nei til, for den samme sviktende dømmekraften som viser seg når politiet tropper opp på skolen for å foreta massearrestasjoner av mindreårige kommer også til syne i ordningen med frivillig ruskontrakt.

Det er flere juridiske og etiske problemer med ordningen. Urinkontrollene gjøres mens en voksen (ofte av motsatt kjønn) ser på. Dette strider mot Helsedirektoratets veileder, som konstaterer at kontrollene skal gjennomføres på minst mulig krenkende måte. I en rapport fra KoRus beskrives kontrollene som «ufrivillige, invaderende og urimelig kontrollerende».

Flere steder nekter helsesøstrene å samarbeide med politiet, noe som gjør at prøvene må tas ved private laboratorier. De er blant annet ukomfortable med å politianmelde de som de skal «hjelpe» når de feiler en urinprøve. Mange tilbys ikke annet enn en kort samtale på vei til toalettet. Kontroll fremstår som det sentrale – ikke å hjelpe.

Helsearbeidere i Bergen har sagt at ordningen ikke er reellt frivillig, da presset som utøves mot ungdommene er betydelig. Derfor ser man nå at det som ble solgt inn som frivillig ruskontrakt nå gjerne omtales som ungdomskontrakt av tilhengere av ordningen, for å dekke over dette. På mange måter er ruskontrakt en strengere og mer langvarig sanksjon enn et forelegg – som gjennomføres mot en gruppe som i mindre grad enn voksne er i stand til å forsvare seg selv.

Foreningen Normal

■ Norsk organisasjon for reform av marihuanalovgivningen (Normal)er Norges største ruspolitiske organisasjon for legalisering av cannabis.

■ Normal ønsker å være en samlende organisasjon for alle som ønsker legalisering og regulering eller avkriminalisering av cannabis, dette være seg av samfunnsmessige, medisinske eller andre årsaker. Normal arbeider for at man skal slutte å straffeforfølge brukere av cannabis, og at det skal bli lovlig å benytte planten til rekreasjonell bruk, som medisin og dyrke den for industrielle formål.

■ Organisasjonen har siden 2013 ønsket å delta som en seriøs ruspolitisk aktør, og er blant annet medlem i Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon.

(Kilde: Wikipedia.no)

Antakelig hadde man aldri godtatt et så inngripende tiltak, om det ikke ble hevdet at det var et frivillig hjelpetiltak. Det er også vanskelig å se for seg at alle som er tatt virkelig har et rusproblem, og man reagerer ikke på denne måten overfor ungdom som drikker alkohol. FNs kontor for menneskerettigheter har anbefalt at man slutter å straffe mindreårige for narkotika. Da er det et tilbakeskritt å bytte ut straffen med en annen kritikkverdig ordning, som i tillegg skjer med straff som ris bak speilet.

Som en konsekvens av dette, bør foresatte og ungdommer si nei til ruskontrakt, og heller ta et forelegg. Vandelsanmerkningen byr ikke på problemer med innreise til USA, slik det blir hevdet, og for de aller fleste yrker som krever politiattest forsvinner den etter fem år. Om man virkelig har et rusproblem, finnes det frivillig hjelp å få andre steder.