Røde sykkelfelt i strid med plan og vedtak

Rune Hanheide i Statens vegvesen testet feltene i Frostvedtveien i fjor. Nå reagerer kommunen på at det kommer flere felter i Larvik.

Rune Hanheide i Statens vegvesen testet feltene i Frostvedtveien i fjor. Nå reagerer kommunen på at det kommer flere felter i Larvik.

Av
DEL

MeningerStatens vegvesen maler på oppdrag av Vestfold fylkeskommune sykkelfeltene langs Nansetgata knall røde stikk i strid med kommunestyrets vedtak ved behandlingen av reguleringsplan for Nansetgata der det er spesifisert at «asfaltfargen på sykkelfeltet skal være svart/grå». 

Er det greit at stat og fylkeskommune bare tar seg til rette og gjør tiltak som i stor grad påvirker mange av Larviks innbyggeres hverdag som naboer og brukere av byens gaterom uten i det hele tatt å informere eller forhøre seg om saken? Og er det greit at man bare kjører på med mer rødmaling selv om ledelsen i Statens Vegvesen ble kontaktet av kommunen og informert om lokalt vedtak og gjeldende plan allerede den 16.juli 2019 før man begynte å male i Nansetgata? 

I ØP 27.juli 2019 er det et oppslag om røde sykkelfelt i Nansetgata. Det er prisverdig at fylkeskommune og Statens vegvesen ønsker å forbedre forholdene for syklistene, og bra at man fokuserer mer på trygghetsfølelsen enn kun på trafikksikkerhet. Trivsel og trygghet i gatemiljøet er nemlig svært viktig for å få flere til å sykle, og det er et mål både stat, fylke og kommune har.

Imidlertid krever det kalde lyset i Norge en nøye balanse i fargevalget i offentlige rom slik at ikke farger skjærer ut og får for stort fokus på bekostning av helhetsinntrykket både i trafikkbildet og i bybildet. «Det vil bli mattere» sa en av de som holder på å male i et magert forsøk på å trøste når «skaden» allerede var skjedd, men den signalrøde fargen er fortsatt rimelig sterk nederst i Burmann (Frostvedtveien) som ble malt i fjor. Kommunen har ikke blitt spurt om evalueringen av den før man setter i gang med mer maling.

Selv om fylkeskommunen er eier av fylkesveiene og Statens vegvesen forvalter dem, er Larvik kommune planmyndighet og har ansvar for at arealbruk og bygde omgivelser forvaltes og utvikles på en god måte til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. En viktig del av forvaltningen handler om estetikk og helhetlig formgiving.

Det er innbyggerne i Larvik som skal leve med de fysiske løsningene, og de er jo ikke bare trafikanter men også naboer og brukere av arealene rundt. For oss som jobber i administrasjonen og for lokalpolitikerne er det mye lettere dersom man har en dialog og samhandling for å finne de beste helhetlige løsningene i bymiljøet. Da blir det også lettere for oss å svare innbyggere som spør eller klager.

I denne saken har dialogen dessverre vært fraværende, og det er slett ikke greit at man gjennomfører tiltak som er i direkte strid med gjeldende plan. Vi anbefaler derfor Statens Vegvesen om å stanse videre rødmaling inntil vi har hatt en dialog om videre prosess og gjerne en lokalpolitisk behandling.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags