Flere studieplasser i lærerutdanninga. Fjern krav om 4-er i matematikk.

SV vil lage en ny og bedre skoledag for elevene. SVs heldagsskole skal øke elevenes kunnskaper og fremme læring og trivsel gjennom en mer praktisk og variert skoledag. Det trengs flere lærere, slik at det blir mer tid til oppfølging av hvert enkelt barn.

I høst var SV en av pådriverne i stortinget for å innføre en lærernorm, lovpålagt økt lærertetthet i skolen. Stortinget vedtok at det på skolenivå skulle være maks 16 elever per lærer fra 1.-4. trinn og maks 21 elever per lærer fra 5.-10.trinn i ordinær undervisning. Gledelig. Dette vil gi lærerne mer tid til å følge opp hvert enkelt barn. Det vil øke trivsel og læring.

Vedtaket innebærer at det trengs flere lærere. Rundt om på høyskolene står imidlertid studieplasser tomme. En grunn til dette er kravet om karakteren 4 i matematikk fra videregående skole for å komme inn.

SV mener det er uforståelig at et fag skal ha en slik overordnet betydning. Hvorfor ikke 4 i norsk? Språkfag? Det blir helt feil at man må ha 4 i matematikk fra videregående for å undervise i norsk, språkfag, kroppsøving eller forming i grunnskolen.

Vi mener det er viktigere hva studentene har av kunnskap når de avslutter høyskolen en gang i 20-årsalderen, enn hvilken karakter de fikk i et fag på videregående som 17-, 18- eller 19-åringer. Færder SV oppfordrer regjeringa å fjerne kravet om 4-er i matematikk for å komme inn på høyskolenes lærerutdanning, og å opprette flere studieplasser for å fylle morgendagens behov for flere lærere. Det trengs flere lærere nå!

Vedtak på felles fylkesårsmøte Vestfold SV og Telemark SV.

Forslagsstiller - Færder SV v. Stein Vidar Samuelsen.