Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil høre på Larviks ungdommer

Artikkelen er over 3 år gammel

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

På tide å sette ungdomsmedvirkning på dagsorden igjen?

Tall fra 2016 viser at ca 90 prosent av landets kommuner har ungdomsråd eller barn og unges kommunestyre, men ikke Larvik kommune. Når Larvik og Lardal har slått seg sammen må den nye kommunen ta opp med ungdommen om hvordan medvirkning best kan organiseres på ungdommers vilkor.

Larvik Venstre mener at ungdom har unik kompetanse og lokal kunnskap som er helt nødvendig i utviklingen av Larvik. Om dette skal organiseres i ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre som Lardal har praktisert de siste årene får diskusjonene vise.

Å spørre unge som har flyttet fra Larvik hva som skal til for at de vil flytte tilbake er noe seint. Vi må i stedet få ungdommen på banen mens de bor og lever her. På den måten får man vært med og formet sin kommune, får gode opplevelser som kan gjøre at flere trolig er mere interessert i å komme tilbake til Larvik etter at man reist ut for å skaffe seg en utdannelse eller jobb.

Og oppskriften på å få reell ungdoms-innflytelse kan være enkel:

■ Gi ungdom virkelig påvirkningskraft og mulighet til å komme med ideer og innspill som gir synlige resultater av ideene og innspillene. Ungdommene våre skal ikke bare bli hørt, men også skjønne hvilken innflytelse de har.  

­

■ Gi ungdommer en egen kontaktperson i kommunen. Denne personen skal kommunisere direkte på deres språk, som kan fange opp interessante saker i kommunestyret, som har tid og ressurser, som har nok politisk og faglig tyngde i kommunen til å kunne bistå dem, og ikke minst som er interessert i å jobbe med unge.

■ Formuler et tydelig mandat slik at et «ungdomsrådet vet hvilke muligheter, plikter og rettigheter det har.

Larvik kan fylle Ungdomsrådene med representanter fra elevrådene i ungdomsskoler og videregående skole, fra lærlinger eller fra frivillige organisasjoner, eller de som bare melder seg. Med nye arenaer så kan ungdommer i Larvik slippe ørkenvandring i diverse komiteer hvor stammespråket eksisterer og hvor de enkelte politikerne knapt forstår hverandre.

Larvik Venstre mener vi må komme til ungdommene, ta dem med på laget og be dem om råd. Det er høy tid at vi slipper ungdommen til!

Kommentarer til denne saken