Moonwalk

Carl-Erik Grimstad

Stortingskandidat for Venstre

Da Michael Jackson i 1983 fremførte sin berømte Moonwalk i sangen Billie Jean startet han en farsott. Vi sperret øynene opp – hvordan kunne det ha seg at noen kan bevege seg fremover mens de egentlig går bakover? Det dreier seg selvsagt om en illusjon. Omtrent som de rødgrønnes fortelling om utviklingen i Norge under en eventuell rød-grønn regjering.

Vestfold har de siste fire årene, under en borgerlig regjering, kommet svært godt ut av det. Det viktigste samferdselsprosjektet i landet – Intercity-togene – vil går raskere i vårt fylke enn i Hedmark/Oppland og Østfold og vil bli ferdigstilt i 2032. Presset av Venstre har satsingen på tog vært formidabelt. Hvem hadde trodd, ved inngangen til denne siste fireårs-periode, at de blå-blåe skulle sette av mer enn 40% i Nasjonal Transportplan til jernbane – at FrP skulle fremstå som et tog-parti? I tillegg skal en ny Oslo-tunnel bygges. Dette vil bli en enorm investering, men uten denne vil vi ikke ha muligheter for å kjøre tog med timinutters intervaller på Vestfoldbanen. Regjeringen har også fastslått at Torp flyplass skal ha de samme rammevilkårene som Avinor-flyplassene. Å se til at dette skjer må være prioritet 1 i neste borgerlige periode.

Jeg vil ikke ha på meg at jeg ikke advarte: En eventuell rødgrønn regjering i neste fireårsperiode vil kunne bli en leksjon i Moonwalk som dette fylket aldri har opplevd maken til. Et svakt arbeiderparti som støtter seg på gamle maoister, SP, SV og MDG har alle tegn i seg til å bli en kjemperevers for oss, til tross for at vi sikkert vil bli fortalt at alt går fremover.

Torp først: Magaplasket til MDG om å stanse utviklingen av flyplassen, var i vår verden et mye større plask enn Listhaugs tur til Rinkeby. Årsaken er at det ikke bare er tom valgkampretorikk det dreier seg om. Det er faktisk et flertall blant avgiftskameratene på rødgrønn side for Mokvils fantasier. Et av de mange valgmøtene vi har hatt i denne valgkampen og der pressen heller ikke var tilstede, skjedde på Torp der sjefen, Gisle Skansen lekset opp for oss effekten av å røre taxfree-ordningen. De fleste av toppkandidatene i fylket så ned i bordplata. Aps Dag Terje Andersen tok derimot ordet og forsikret at han ville holde sin hånd over flyplassen. Det han glemte å nevne var at hans parti aldri vil komme til makten alene mer – i all overskuelig fremtid. Og at han ikke finner støtte for sine forsikringer hverken i eget partiprogram eller blant hans fire sengekamerater på rødgrønn side. Å legge ned Torp vil være den mest åpenbare konsekvensen av en slik regjering, for selv den minste omlegging av finansieringsmodellen på flyplassen umiddelbart vil føre til røde tall i regnskapsboka til Skansen. Jeg minner om at alle de fem partiene på rødgrønn side har omleggingen av taxfree i sitt program.

Mange i fylket vårt er avhengig av god og effektiv transport til hovedstaden. Faktisk er dette den mest opplagte muligheten for utvikling i Vestfold. Det bør derfor gjøre oss bekymret at trafikkaoset på rødgrønn side kan komme til å ramme oss midt i hjertet. Vi snakker E18 vest for Oslo. Riktignok går det klart frem av Aps program at partiet vil fortsette denne utbyggingen, men vi må helt tilbake til ettpartistatens dager for at slikt skal ha troverdighet. Når selv Raymond Johansen har latt seg bevege av musa som brøler i hans eget byråd og går inn for stans i E18-prosjektet, er det fare på ferde. Utsiktene til et sterkt SP som vil flytte samferdselskroner ut av hele Østlandsområdet, kommer til å bli hakket verre - særlig med SV og kommunistene på laget, partier som kommer til å selge seg dyrt. Det kan fort spøke for både Oslotunnel og gode veiløsninger når Vedum heller vil ha fergefri vei langs Vestlandet.

Da Jonas Gahr Støre i en valgsending ble spurt om hvorfor han ville bli statsminister i Norge, svarte han (relativt visjonsløst): ”Når vi ser på det som ligger foran oss, så tiltrekker de mulighetene meg, og Arbeiderpartiets idégrunnlag om at alle skal med, gjør at jeg, når jeg er blitt gitt tillit som leder, vil lede en regjering som kan ta Norge i en annen retning enn vi ser nå[…]» Nettopp - Moonwalk.