Vi vil skape et varmere samfunn hvor folk har tid for hverandre. Redusert fokus på penger og forbruk gir økt livskvalitet. I vårt samfunn står solidaritet for hverandre, fremtidige generasjoner og andre folkeslag aller høyest. Disse tre solidaritetsbegrepene kan vi sette ut i livet ved å skape skoler, bomiljø, byer og sosiale møteplasser hvor menneskene er viktigere enn asfalt, biler og produktivitet. Solidaritet for fremtidige generasjoner vil vi praktisere ved å ta vare på livsgrunnlaget vårt både når det gjelder kloden, naturen og ressursene våre. Solidaritet med andre folkeslag gjør vi ved å stoppe klimautslippene, handle rettferdig og bruke vår rikdom til å bistå utviklingsland med en bærekraftig utvikling. Den samme solidariteten skal vi utøve ved å ta imot langt flere flyktninger til Norge.

I Norge vil vi skape et samfunn hvor omsorg og medmenneskelighet får mye høyere fokus enn i dag. I dagens samfunn skaper reklame, prestasjons- og statusjag et enormt press på barn, ungdom og voksne. Livene vår styres av penger istedenfor av hva som gir livskvalitet og livsglede.

For MDG er bekjempelse av forskjeller i Norge og i Verden ekstrem viktig. Vi ser at forskjellene øker i Norge og øker dramatisk i resten av verden. Å bekjempe forskjellene mellom fattige og rike globalt har stor betydning for flyktningestrøm og stabilitet. Små forskjeller er selve limet for å beholde en velferdsstat som fungerer. Velferdsstaten skal være for alle og sikre oss høy livskvalitet.

Vil du være med å skape vårt samfunn, stem på MDG. Godt valg.