Miljøpartiet De Grønne – mennesker og miljø

VIKTIGE NATURVERDIER: Risøya i Stavern er et viktig eksempel på et sted der man må verne de verdiene som finnes. Miljøpartiet De Grønne er tydelig på at de ikke ønsker nedbygging av slike områder. Fra venstre Hallstein Bast, Arild Hermstad, Tormod Knutsen og Gry Aarnes.

VIKTIGE NATURVERDIER: Risøya i Stavern er et viktig eksempel på et sted der man må verne de verdiene som finnes. Miljøpartiet De Grønne er tydelig på at de ikke ønsker nedbygging av slike områder. Fra venstre Hallstein Bast, Arild Hermstad, Tormod Knutsen og Gry Aarnes. Foto:

Av
DEL

MeningerKort fortalt vil Miljøpartiet De Grønne kjempe mot klimaendring og skape et Norge i økologisk balanse. Vi vil sikre et godt liv for oss alle, og alle dem som kommer etter oss. Vi ser at vi må redusere forbruket vårt, også forbruk av naturen, og vi må ta i bruk helt nye og grønne løsninger som har fremtiden for seg.

Nå har 40.000 ungdom fortalt at vi ikke skal kødde med fremtiden deres. Vår generasjon har dratt opp stigen etter oss og den vil de ha ned igjen!

Dette er ungdom som er redde for sin egen fremtid og som viser ansvar langt utover vår fatteevne. For å gi Øverland en vri: - Vi må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv. Ungdommen tåler ikke uretten mot dem selv, eller mot dem som merker klimakrisen mest og flykter nordover. Miljøpartiet De Grønne vil vise solidaritet med verdens befolkning og med alle etterkommerne våre.

Vi vet at vi må begynne med oss selv, og at Larvik må bidra i den globale dugnaden. Klima, miljø og natur henger sammen og vi har en kommune der naturen har gitt oss det vi ønsker, og mere til - fra kyst til fjell, og alt innimellom.

Vi skal ta grep her i Larvik og stoppe utslippene av klimagasser, for vi skal ende opp med en kommune som er fullstendig karbonnøytral i 2030. Vi skal ta vare på alle planter, dyr, fugler og innsekter som hører hjemme i Larvik og vi vil ha rent hav og vann.

Skal vi bevege oss i kommunen, eller ut og inn av kommunen, så er vi nesten avhengig av bil. Bussen skal bli et tilbud som får deg til å parkere bilen, fordi den går ofte og dit du vil. Selvsagt skal du kunne ta med sykkelen og bruke bussens Wifi på veien. Er du under 18 så er reisen gratis.

Hele kysten skal kunne brukes av alle gjennom hele året og stiene gir mulighet for rike naturopplevelser for store og små. MDG vil at alle skal kunne komme ned til strandkanten og vil bevare denne som et fellesområde uten videre nedbygging med hytter. Det gjelder forresten overalt i kommunen. Vi har fått vedtatt: «Det skal bygges i bakkant i og utenfor byene, mens kystsonen skal ligge som et felles område.»

Matjorden skal brukes til matproduksjon og vi skal prioritere miljøet når vi bygger og bestemmer bruk av arealer. Det er også mange offentlige bygninger i Larvik som ikke brukes. MDG mener gjenbruk og ombruk er et miljøvennlig grep som attpåtil sparer penger. Det er utrolig hvor lønnsomme grønne løsninger er,- her har næringslivet store muligheter.

Miljøpartiet De Grønne ser mange oppgaver innen helse, omsorg og mestring av eget liv. Vi vil at alle unge som har nedsatt funksjonsevne skal få en bolig. Vi vil ha flere heltidsstillinger i helse- og omsorg, og alle som jobber der må få kunnskap om demens. Vi vil at alle måltider skal lages på det enkelte sykehjem for matglede og helse. Nærmiljøsentrene skal være et godt treffsted med aktiviteter for alle.

MDG vil beholde barnehagene i nærmiljøene og gi pedagoger både der og i skolene faglig oppdatering og oppfølging. Ledelsen skal kunne være gode ledere, med støtte fra opplæring og kurs. Dette skal være et satsingsområde for Larvik kommune.

Kunnskap, omsorg, forvaltning og nærmiljø bindes sammen av kulturen og frivillige krefter i kommunen og MDG vil at all ungdom skal ha treffsteder i nærheten. Vi vil bruke den vedtatte kulturplanen aktivt i årene fremover og vi vil styrke frivilligsentralens arbeid med integrering.

Det er liten tvil om at vi har et eget ansvar for andre som er kommet i nød og vi trenger å få brutt opp sementerte holdninger og ukulturer. Derfor – og for mange andre grunner, ønsker vi flere flyktninger til Larvik.

De Grønne ser de store linjene der kunnskap om klima, miljø og natur skal flettes inn i absolutt alle sammenhenger. Det er først og fremst våre egne holdninger som kan redde oss ut av klimakrisen vi vet er et faktum. MDG skal jobbe politisk for at det skal bli enkelt å ta miljøvennlige valg i hverdagen

Miljøpartiet De Grønne oppfordrer alle å lytte til vår egen ungdom som forstår at de er på vei til å overta et dødsbo som resultat av at tidligere generasjoner fokuserte mer på forbruk enn på gleden over alt det vi fikk som arv og oppgave å ta vare på - med fugler, dyr, planter, trær, sjø, himmel og hav.

Som Evert Taube synger i änglamark:

Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill,

jorden vi ärvde och lunden den gröna.

Vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill

låt dem få leva, de är ju så sköna.


Og resten av versene kan du finne selv……..


Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags