Vi krever bedre behandling av barn på flukt!

Kampanjelogo

Kampanjelogo Foto:

Av
DEL

Leserbrev68 millioner mennesker er i dag på flukt, og over halvparten av dem er barn. Vestfold og Telemark Unge Venstre arrangerer mellom 1. og 14. april en kampanje for å rette søkelyset mot barn på flukt.

-Hovedtanken bak kampanjen er at ikke alle mennesker på flukt kan hjelpes der de er. Når andre partier prioriterer politikk som gjør det vanskeligere for mennesker å søke asyl, så tvinger det kvinner, menn og barn til å foreta farlige land- og sjøreiser. Aller mest utsatt er barn på flukt, sier leder i Vestfold og Telemark Unge Venstre Nancy Helén Ødegård-Småbrekke.

Nancy Helén Ødegård-Småbrekke ser frem til en innholdsrik kampanje med flere skolebesøk og medlemsmøter. Hun tror det er et tema som engasjerer mange ungdommer.

-Mange vet for eksempel ikke at det sitter hundrevis av barn på asylmottak i Norge i dag som kun har opphold inntil de fyller atten år. Deres hverdag er preget av usikkerhet. Jeg tror nettopp ordningen med midlertidig oppholdstillatelse er noe mange opplever som grovt urettferdig.

Hun legger til:

-Barn på flukt er sårbare på fluktrutene sine, men også i Norge er behandlingen sviktende. Ikke alle barn i asylmottak får innvilget barnehageplass, og ikke alle asylsøkere får videregående opplæring. Omsorgsansvaret for mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år ilegges UDI, til tross for at det står klart i barnevernloven at barn skal få beskyttelse inntil 18 år. Det er klart at Norge i dag diskriminerer mot barn på flukt, og dette må endes.

Ødegård-Småbrekke er optimistisk til kampanjen, og tror det kan være en god måte å mobilisere ungdommer og skape oppmerksomhet rundt partiets primærpolitikk.

-Venstre vedtok på landsmøtet en uttalelse om å ta vare på folk på flukt, og mange av punktene sammenfaller med Unge Venstres politikk på området. I møtet med grov urettferdighet vektlegger Unge Venstre raushet og solidaritet. Vi vil ta vare på de svakeste i samfunnet, og da er det naturlig at vi løfter saken til barn på flukt.

Informasjon om kampanjen:

•Unge Venstre arrangerer mellom 1. og 14. april en vårkampanje med tema «barn på flukt»

•Konseptet til kampanjen er basert på det gamle mantraet «hjelp dem der de er», med strek over «der de er». Hjelp til nærområdene har også blitt vektlagt av Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg. Unge Venstre mener at hjelp til nærområdene er viktig, men at det er ingen motsetning til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere.


Unge Venstre vil:

•Ta imot 5000 kvoteflyktninger

•Stanse bruken av midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere

•Flytte omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere fra UDI til barnevernet

•Gi barn i asylmottak rett til barnehageplass

•Gi asylsøkere rett til videregående opplæring

Nancy Helen Ødegård-Småbrekke

Fylkesleder i Vestfold og Telemark Unge Venstre

Horten

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags