Vestfoldbanen og Sørlandsbanen?

Av
DEL

LeserbrevUtvikling av IC – tog gjennom Vestfold har blitt startet og stoppet mange ganger og årene går uten at banen er ferdig. Den nye IC banen gjennom Vestfold startet i 1993 med dobbeltspor på Sørsiden av Drammen først med den 4,5 km lange strekningen mellom Kobbervikdalen og Skoger, og senere den 12,5 km strekningen fra Åshaugen via Sande stasjon til Holm. Etter lang tids stopp på Holm ble IC banen videreført mot Holmestrand. Dit kom banen 2016. På ny ble det stopp og tiden går uten at noen vet når banen blir ferdig?

Litt om Sørlandsbanen:
Lange strekninger går jernbanen inn fra kysten, og ikke langs det mer befolkningsrike kystlinjen. Med tilknytning til de kystnære byene. Den historiske jernbanelinja Sørlandsbanen skulle beskyttes mot invaderende styrker.[ Jernbanen var en viktig transporter for transport av så vel soldater som krigsmateriell, og ved å legge linjen inn i landet hindret man at banen kunne bli truet av krigsskip.

Kathrine Kleveland, fylkesleder Vestfold SP skrev et leserbrev Publisert: 22. mars 2020 i ØP hvor hun blant annet skrev: Vestfold Senterpartiet aksepterer ikke den usikkerheten som er skapt fra sentralt hold og forlanger at Inter City banen gjennom Vestfold, med to tog i timen til Skien, prioriteres i Nasjonal Transportplan 2022 – 2032. Vestfoldbanen må kobles på Sørlandsbanen.

Jeg er til en hvis grad uenig med Kleveland. Når hun ønsker å koble den nye IC banen med Sørlandsbanen på Hjuksebø. Det henger ikke på greip at reisende går av IC - banen i Skien for så å gå over på enkeltspor tog til Hjuksebø for så å gå over på enkeltspor der på Sørlandsbanen.
Hun skriver videre:
bybeltet i det nye fylket Vestfold og Telemark består av drøyt 300 000 innbyggere fordelt på de sju bykommunene Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand. Bybeltet knyttes sammen av Intercity der alle i framtida kan nå flyplass, to universitets campuser, internasjonal havn, to sykehus og sju bysentra innenfor en times reisetid.

SP burde være opptatt av Vestfoldbanen som region-tog og ikke "bare IC- tog.

Jeg mener SP i stedet for å være opptatt av IC tog til Skien, burde de og sentrale politikere være opptatt av IC toget til Porsgrunn og så direkte videre mot Kristiansand i samarbeide med alle kystbyene mellom Porsgrunn og Kristiansand som blir berørt av en slik ny bane.
Med de kostnader som er forbundet med å bygge Vestfoldbanen med to spor og hastigheter med 250 km/t bør dette være den eneste løsning for «Ny» Sørlandsbane gjennom Vestfold?
Og er det riktige overfor publikum? Jeg tror ikke Norge vil bruke det antall milliarder som vil bygge ut Sørlandsbanen med to spor og hastigheter opp mot 250 km/t.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags