Gå til sidens hovedinnhold

Kampen mot vold er oransje

Artikkelen er over 4 år gammel

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, og den har vært markert siden 1999. Mange av FNs merkedager får farge for å tydeliggjøre dem. Denne dagen er oransje. Dagen har fått ganske liten oppmerksomhet i alle disse årene, men det betyr ikke at vold mot kvinner minker eller at kampen mot den avtar. Vold mot kvinner er et av historiens mest fortiede problemer. Soroptimister (soror=søster, optimae=den beste) verden over deltar i denne kampen.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Globalt vil 35 % av alle kvinner oppleve vold i løpet av livet. Over 600 millioner kvinner lever i land der vold i hjemmet ikke er forbudt. Mellom 500 000 og 2 millioner kvinner blir ofre for menneskehandel hvert år. Og tallene har ikke gått ned siden jeg skrev avisinnlegg i fjor!

FNs generalsekretær Ban Ki-Moon har sagt at hele samfunnet må engasjeres i arbeidet mot vold mot kvinner, spesielt unge mennesker. Mange unge menn vokser i dag opp med utdaterte, mannlige rollemodeller, og ved å påvirke dem og gi dem kunnskap om dette, kan de være med å hjelpe. Unionen av norske soroptimister har i mange år drevet et kursprogram om livsmestring for tenåringer i Moldova, et land der unge jenter er spesielt utsatt for menneskehandel og prostitusjon. Dette gjelder ungdommer som ikke har noe hjem, men bor på offentlige skolehjem fram til de er 16 og deretter må klare seg selv. For noen år siden så soroptimistene klart at gutter også burde få tilbud om denne opplæringen, og siden har både gutter og jenter deltatt. Bare i fjor fikk 110 ungdommer fra fire skolehjem dette kurset. I år er det 100 deltakere. Mange blir hjulpet til videregående utdanning. Når soroptimistene selger lilla sløyfer, går inntekten til dette arbeidet.

Svakt lovverk

Mange land har svakt lovverk når det gjelder vold mot kvinner, og det er et alvorlig hinder for utvikling og likestilling mellom kjønnene. Kvinners rettssikkerhet er svak fordi kostnadene ved å anmelde sin voldsmann ofte blir for høye, både økonomisk og psykisk.  Anmeldelsesstatistikker viser at det er store mørketall, også i vår del av verden.  Vold mot kvinner blir kraftig underrapportert.

 I 2014 kom EUs byrå for grunnleggende rettigheter(FRA) med den største omfangsundersøkelsen noensinne om vold mot kvinner. En av tre – 62 millioner kvinner i EU – har vært utsatt for vold, og en av tjue har blitt voldtatt. 42.000 kvinner fra EUs medlemsland er intervjuet. Og disse tallene var overraskende. Folk i Europa var ikke klar over at vold var så utbredt i deres demokratiske land. Og det verste var at kun 15% av kvinnene som hadde opplevd seksuell vold, meldte det til politiet. 70% oppsøkte ingen form for hjelp. Dette er sjokkerende tall.

I 2011 vedtok Europarådet «Konvensjonen om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner». 32 land har signert, deriblant Norge og den trådte i kraft her i 2014. Norge har lovgivning som kriminaliserer vold mot kvinner, men ikke alle land har det, og Europarådet oppfordrer medlemslandene til å vedta slike lover.

Ikke bedre i Norge

Men kanskje er ikke forholdene særlig bedre i Norge, selv om vi liker å tro det. I februar 2014 ble en undersøkelse om vold og voldtekt i Norge publisert, gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Den viser store likheter med den europeiske. En av ti kvinner har blitt voldtatt, og en av tre har ikke fortalt noen om overgrepet. I den norske undersøkelsen ble både menn og kvinner intervjuet. Og vi leser ukentlig i nyhetene om vold og drap i hjemmene, om voldtekter og overfall på kvinner. Vi har blant annet voldtektssaken fra Hemsedal friskt i minne Og hver vår og sommer rapporteres det om voldtekter og vold under store russesamlinger og andre ungdomsfestivaler.

Burde oppta alle mennesker

Så at denne FN-dagen er viktig, er tydelig, og problemet burde oppta oss alle. Soroptimister verden over er opptatt av dette, og mye godt arbeid blir gjort globalt. Ikke minst gjøres det et viktig arbeid i FN-komiteene ved seks av FN-kontorene i verden, der soroptimister har fast representasjon og uttalerett i alle kvinnespørsmål. Her i Norge bør vi også rette mer søkelys på problemet, kanskje også gjøre som Ban Ki-Moon sier: Gi unge menn kunnskap og sunne holdninger. Det er ikke til å komme fra at det meste av volden mot kvinner utføres av menn.

Oppfordring til slutt: Ta på deg et oransje klesplagg eller skjerf i dag og vis at du bryr deg.

Kommentarer til denne saken