Dale trenger en sikkerhetssjekk

Samferdselsminister Jon Georg Dale og leder i Nei til EU Kathrine Kleveland foran Stortinget 11. oktober på demonstrasjon mot jernbanepakke 4

Samferdselsminister Jon Georg Dale og leder i Nei til EU Kathrine Kleveland foran Stortinget 11. oktober på demonstrasjon mot jernbanepakke 4 Foto:

Av
DEL

LeserbrevSamferdselsministerens svar til meg i Østlands-Posten 24. november er en bekreftelse på det han selv skriver: Det lønner seg å undersøke saken før man uttaler seg.

Jon Georg Dale påstår at Nei til EU skulle være imot gode og sikre jernbanetjenester i Norge og Europa. Han tillegger meg også at jeg nærmest refleksmessig protesterer mot felleseuropeiske løsninger og teknologiske nyvinninger. Alvorlig talt, statsråd. Dette er påstander så urimelige at jeg lar dem ligge. Uenighet er utmerket, men jeg forventer at debatten kan videreføres på et høyere saklighetsnivå enn dette.

Jeg vil konsentrere meg om FrP-statsrådens påstander om at EUs fjerde jernbanepakke ikke vil gå ut over sikkerhet og drift på norsk jernbane.

Dale har – inntil videre – uinnskrenket myndighet over Statens jernbanetilsyn. Da burde han være orientert om hva tilsynet sier om forslag til ny sikkerhetsforskrift – en forskrift basert på det sikkerhetsdirektivet som inngår i Jernbanepakke IV. Dale viser til nevnte direktiv når han skriver at «dei norske myndigheitene har og skal ha full råderett om å avgjere om ei jernbaneverksemd driv sikkert i Noreg. Dette skal ikkje noko EU-organ avgjere, men Statens jernbanetilsyn».

Hva mener så Statens jernbanetilsyn selv er en korrekt forståelse av det aktuelle direktivet? I tilsynets framlegg til ny forskrift står: «Dersom det felles sikkerhetssertifikatet er utstedt av Byrået må imidlertid Statens jernbanetilsyn be Byrået om å tilbakekalle eller begrense sikkerhetssertifikatet, og det er Byrået som tar beslutning om tilbakekall eller begrensning.»

Som vi ser må Statens jernbanetilsyn pent be Byrået (dvs. EUs jernbanebyrå ERA) om å tilbakekalle et sikkerhetssertifikat. Det er ERA som bestemmer, ikke SJT – og slett ikke statsråd Dale. Han blir parkert på et buttspor. Nasjonal rettslig prøving vil være begrenset til å undersøke om disse og tilsvarende prosedyrer er fulgt.

Like fullt omtaler samferdselsministeren dette som «full norsk råderett om å avgjere om ei jernbaneverksemd driv sikkert». Det kan umulig være alvorlig ment.

Jon Georg Dale viser til Sveits som eksempel på et foregangsland med en god og sikker jernbane på tross av landets geografi og fire språk. Statsråden er formodentlig klar over at Sveits verken er med i EU eller i EØS? Så har da også sveitserne vært fornuftige nok til bare å innføre elementer fra EUs mange jernbanepakker som de har sett seg tjent med, uten å sette sin egen jernbane over styr. Statsråd Dale vil derimot at Norge skal innføre hele EUs jernbanepakke 4 til punkt og prikke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags