Gå til sidens hovedinnhold

Jordvern - Dobbeltkommunikasjon varaordfører Olav Nordheim (Sp)?

Artikkelen er over 3 år gammel

Varaordføreren skriver i et leserinnlegg i ØP den 24.11.2018 varmt om å bevare og verne om matjorda i Larvik. Historien viser dessverre at varaordføreren og Larvik Sp har gjort motsatt av det han selv forfekter og ønsker.

Hvorfor stemte ikke da nettopp varaordfører Olav Nordheim (Sp) og alle i Larvik Sp mot nedbygging av matjord når f.eks. Søndersrød Hageby ble sluttbehandlet i kommunestyret? Flertallsvedtaket i kommunestyret den 13.6.18 inkluderte alle Sp representantene som nettopp stemte FOR å bygge boliger istf. å dyrke mat på Søndersrød Hageby. (Mindretallet besto av 1 representant fra MDG, 1 fra V og 2 fra BedreLarvik, som stemte I MOT å bygge boliger på denne matjorda på Søndersrød Hageby.)

I Planutvalget nå på tirsdag den 20.11.2018, stemte Larvik Sp’s representant, Øyvind Hunskaar, for å bygge boliger på Bokeløkka Vest! Kun BedreLarviks to representanter stemte i mot å ødelegge Bokeløkka Vest jordet på 20 dekar med boligbygging. Jeg er forbauset og undres over et slikt leserinnlegg ført i pennen av varaordføreren fra Larvik Sp, da historien viser at han stemmer for nedbygging når det til syvende og sist behandles i kommunestyret (ref. f.eks. Søndersrød Hageby)! 

«Nå er det på tide å sette foten ned og sikre matjordarealene i Larvik...» skriver varaordføreren. Historien viser at Larvik Sp absolutt ikke har satt foten ned når den endelige avgjørelsen skal tas i kommunestyret. Det er riktignok snart kommunevalg, men det får være måte på til dobbeltkommunikasjon fra Larvik Sp. Ord og løfter må også omsettes og realiseres ved votering når endelige vedtak skal fattes i kommunestyret.

Kommentarer til denne saken