Heia Kongegata!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerUndertegnede har vært på flere informasjonsmøter som har vært avholdt i forbindelse med Vestfoldbanen og plassering av togstasjon i Larvik.

Først vil jeg gi honnør til representantene fra Bane Nor. Jeg synes de har gitt en god og vel dokumentert informasjon om jernbanen. Vil også gi honnør til deres hjemmeside for informasjon om prosjektet.

Plassering av togstasjon

Jeg velger å gå for høy løsning i Kongegata. Min begrunnelse for dette valgt er flere, bl.a.:

• Indre Havn området er unikt for Larvik og området ligger tett opp til det som er Larviks særegenheter med Herregården og hele Tollerodden. Når man er på ferie oppsøkes ofte de gamle bydelene. Herregården og Tollerodden er Larviks svar på slike attraksjoner.

• Å legge en stor trafikkmaskin i Indre havn blir derfor helt feil for meg og vil påvirke dette attraktive og særegne området for Larvik svært negativt.

• Skal Larvik fremstå som attraktivt for kommende generasjoner og andre som ønsker å avlegge byen et besøk er det ytterst viktig at vi skåner dette området.

• Gjennom Indre havn har Larvik by et sterkt konkurransefortrinn i forhold til øvrige byer i regionen.

• Indre havn, høye hus, lave hus, aktivitetspark mv. Hvordan dette området skal se ut og disponeres bør ungdommen og kommende generasjoner få være med på å bestemme.

• Det er trivelig og hyggelig å besøke i Indre Havn i dag. Området benyttes av flere generasjoner og det er høy aktivitet. Nærheten til bl.a. Herregården og Tollerodden gjør at området har høy attraksjonsverdi.

Berørte beboere og næringsdrivende

Høy løsning i Kongegata vil påvirke mange beboere negativt. Disse må ikke komme tapende ut av utbyggingen og må selvfølgelig få fullt oppgjør.

Flere næringsdrivende vil også bli påvirket av løsningen. Mager tørst, men kanskje er risikoen og utfordringene for disse i dag større knyttet til den fremtidige bruk av internett som handelsplass enn byggetiden for en ny jernbanestasjon.

Økonomi

Kostnadene knyttet til utbygging er svært store enten man velger den ene eller andre løsning. Det eneste som vel er sikkert er at de tallene vi har i dag høyst sannsynlig ikke kommer til å stemme med fasiten. Et budsjettavvik på 10% (som vel de fleste vil akseptere) blir ca. 600 – 700 mill., nærmere trekvart milliard. Vi bør også ha i mente at dette er en investering for fremtiden. Det blir derfor nesten uforsvarlig å velge en løsning kun basert økonomi. Bergensbanen kostet Norge et helt statsbudsjett da den ble åpnet.

Positive effekter av med Kongegata

Jeg tør hevde at en plassering ny togstasjon i Kongegata vil vitalisere og også gjøre dette området mer interessant og spennende for utvikling av Larvik by enn slik det fremstår i dag. Løsningen innebærer også at mye av jernbanen ikke blir synlig og dominerende slik den er i dag og slik den vil bli med en Indre Havn løsning.

Politisk behandling

Jeg håper selvfølgelig på min anbefalte løsning. Uansett bør dere tenke på Larvik og legge partifargene i skuffen. Nå har dere muligheten til å stå samlet, det tror jeg mange hadde satt pris på.

Det foreligger svært mye dokumentasjon og denne bør være tilstrekkelig til å treffe et godt valg.

HEIA KONGEGATA!!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags