Tilskudd ut i åpent lende

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerØstlands-Posten har de siste dagene hatt flere artikler om tilskudd til kulturfestivaler. Vi har tatt for oss hva Gitarfestivalen, Larvik Barokk, Kammermusikkfestivalen og Poesifestivalen, har fått av offentlig støtte.

Det viser seg at det er svært forskjellig støtte de fire festivalene får, særlig når en ser det i sammenheng med hvilken publikumstilstrømning den enkelte har.

Når Larvik barokk er i en særstilling i forhold til støtte, så er ikke det nødvendigvis en gal prioritering fra det offentliges side. Og mennene bak festivalen har i hvert fall ikke gjort noe galt eller kritikkverdig. Deres oppgave er å skaffe til veie mest mulig midler til akkurat sine arrangementer.

Det kan være årsaker til at denne festivalen skal være i en særstilling i Larvik, som spesiell satsing på Larvik som barokkby, utvidet bruk av Herregården og Tollerodden som kulturarenaer osv. Problemet er at det er helt uklart og på hvilket grunnlag så har skjedd.

Særlig kommer det i et uheldig lys, og er med på å skape mistanke om at det er noe helt annet en rene faglige vurderinger som ligger bak, når det viser seg at det hele er et resultat av en politisk hestehandel i forbindelse med budsjettbehandlingen. Lite er uttalt og enda mindre dokumentert fra dem som står bak – politikerne i flertallskoalisjonen.

Når vi utfordrer politikerne på hvem og hvorfor, så er det tilsynelatende kollektivt hukommelsestap som råder. Eller manglende ønske og vilje til åpent å melde fra om hva som skjedde. Det første kan tilgis, alle kan vi ha problemer med å huske ting, selv om vi undres at så mange husker så lite.

Hvis de ikke vil ha åpenhet om hva som lå bak, er det skremmende og med på å undergrave politikernes troverdighet. Det er helt legitimt å prioritere noe foran annet, det er faktisk politikernes jobb. At man ikke åpent kan fortelle det, er kun med på å nøre oppunder mistanken om at det ligger personlige interesser og preferanser bak prioriteringen.

I forhold til de store pengene som fordeles i behandlingen av strategidokumentet, er ikke dette snakk om betydelig summer. De økonomiske følgene er små for det offentlige.

Det viktige i denne sammenhengen, og årsaken til at ØP har satt søkelyset på dette, er å få en debatt om hvordan tilskudd skal fordeles. For det betyr mye for alle kulturaktører rundt i lokalsamfunnet. Dessuten at det skjer ut fra et mest mulig objektivt og rettferdig ståsted.

Det gjøres best når en faglig administrasjon kommer med sin innstilling, som det gjøres i forhold til de ordinære kulturtilskuddene. Det kan være tilfeller der ekstraordinær behandling er på sin plass. Det vi har sett i forhold til denne bevilgningen er definitivt ikke det.

Hvis politikerne vil løfte kulturen og gi mer penger, er økte rammer til ordinære tilskudd veien å gå. Hvis noen som man mener bør få tilskudd faller utenfor reglene, er det bedre å endre reglene enn å finne smutthull og snarveier der offentlighetens lys ikke skinner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags