Vi MÅ ta vare på Herregården!

Av
DEL

LeserbrevBane NORs prosjektleder forsøker i dagens ØP å forklare at det ikke bare er prisen som er avgjørende for hvilken løsning de anbefaler for en jernbanetrasé og -stasjon i Larvik. Det hevdes også at Indre havn alternativet ikke ødelegger noen fredete bygninger og at en slik løsning vil være positivt for Larviks historiske bydel, og at den vil styrke kontakten mellom Herregården og Tollerodden.

For oss i Larvik Høyre fremstår påstandene som svært vanskelig å forstå. Når vi leser hva Riksantikvaren skriver i sin høringsuttalelse til planprogrammet, er det for oss helt tydelig at kronene betyr mer enn kultur og historie for de som planlegger ny jernbane i Larvik.

Riksantikvaren skriver at Indre havn alternativet berører et nasjonalt viktig kulturmiljø som ikke bør forringes ved jernbaneutbygging. Foruten Herregården og den gamle jernbanestasjon, er også Larvik fengsel fredet, og traseen griper inn i Riksantikvarens NB!-område «Tollerodden». Dette nasjonale registeret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling.

Videre heter det i brevet at «Indre havn» er et alternativ som Riksantikvaren vanskelig ser mulig å gjennomføre uten svært store negative konsekvenser for flere nasjonalt viktige kulturminner. Riksantikvaren anbefaler derfor at dette alternativet utgår fra den videre planleggingen, og ber Vestfold Fylkeskommune fremme innsigelse til planforslag i denne korridoren. De presiserer videre at en jernbane i indre havn vil forringe de nasjonale kulturminneinteressene knyttet til miljøet ved Herregården i Larvik.

Til slutt skriver Riksantikvaren at Kongegata-korridoren er et alternativ som klart er å foretrekke fremfor Indre havn.

Larvik Høyre er skuffet over at Riksantikvarens innspill ikke er hensyntatt, og at Bane NOR anbefaler den billigste, men for oss dårligste løsningen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags