Hjernevasking?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I løpet av natta etter klimastreiken 22. mars mottok jeg en mail vedlagt en artikkel det er vanskelig å se hvem som har forfattet, men den begynner slik:

«Når skoleelever i dag går til såkalt streik for klimaet, er det et nytt eksempel på hvordan hysteriet kan gripe om seg hvis forvirringen er godt nok gjødslet på forhånd. Det er ikke noe nytt at massepsykotiske skremsler brukes til politiske formål.»

Lenger ned: «Vi var avisredaktør tidlig på 1980-tallet og har ikke tall på alle de henvendelser vi fikk om å omtale allehånde protestaksjoner – svært ofte i regi av elevsamfunn og passe venstrevridde ungdomsorganisasjoner. Hysteriet ... ... Så fikk vi hysteriet om hullet i ozonlaget, som tettet seg helt av seg selv. Hysteriet om sur nedbør la seg også.»

Dette synes jeg ikke kan stå ubesvart, og jeg svarte slik:

«God lørdag morgen! Her var det jo mange gode eksempler på propaganda og hjernevasking! En skal ikke lete lenge, verken i historien eller geografien, for å finne mange flere! Felles for de fleste er at de snakker om vi (de gode) og de andre (de onde). Splitt og hersk!

Selv er jeg født i 1948, og hører vel derfor til i det som kalles 68-generasjonen. Jeg har aldri forstått at det var, er eller kunne bli «marked» for «Væpna revolusjon» i Norge.

Aldri har vel noen vært heldigere med «valg» av tid og sted for å bli født enn vi her i Norge og Norden som har levd i tiden etter 2. verdenskrig. Mine foreldre hørte vel til i gruppa «folk flest» som arbeidet hardt, var nøysomme og bygget seg opp en trygg økonomisk framtid for seg og sine etterkommere. Dette var mulig for «folk flest» under de politiske og økonomiske forholdene som rådet i etterkrigstiden. Jeg og familien min har alltid hatt det vi trengte for å dekke nødvendige materielle behov, men utpå 1970-tallet fikk jeg en følelse av at det var «godt nok» – og etter hvert «mer enn godt nok» – uten at det så ut til at «folk flest» ble fornøyde og glade – «lykkelige» av den grunn?

Som 8-10-åring gikk jeg på søndagsskole (tilfeldigvis) i en pinsemenighet. Vi lærte at vi skulle «elske vår neste som oss selv» og «gjøre mot andre det vi ville at andre skulle gjøre mot oss selv» – og at vi var «rettroende» i motsetning til de mindre rettroende (eller vantro?) i nabomenigheten, som hadde en litt annen tolkning av bibelen. Det så ut til å være en del «dans rundt gullkalven» også? – og det var jo galt? Liv og lære? I speider'n (i min tropp) var det nok en mer balansert «indoktrinering» av kristen-humanistiske verdier og respekt for naturen – For eksempel at vi skulle rydde opp etter oss på leirplassen, slik at ingen skulle se at vi hadde vært der når vi forlot den.

Så tilbake til propaganda og hjernevasking.

Både Hitler og Stalin hadde vel sine barne- og ungdomsbevegelser, som lærte at «vi» er de rettferdige og «de andre» (for eksempel jødene eller kapitalistene) er de onde. Amerikanere av japansk opprinnelse ble internert i leire i USA under krigen fordi de (bare pga. opprinnelsen) var «en fare for rikets sikkerhet». Litt senere satte McCarty i gang en heksejakt på kommunister – som kanskje ikke var «verre» enn den «sosialistiske demokraten» Bernie Sanders som nå argumenterer for en velferdsstat etter nordisk modell. Den modellen er vel grunnen til at vi «folk flest» har det «mer enn godt nok» økonomisk og materielt i dagens Norge? I Europa er det vel nå innvandrere og flyktninger som er «de andre» som gjør at «vi» må skremmes med «islamisering», selv om mange av dem er kristne eller sekulære fra land med islamsk majoritetsbefolkning. Mange flykter fra ekstremistisk og fanatisk islamisme og andre fra stadig vanskeligere leveforhold bl.a. pga. tørke og flom, som etter alt å dømme har sammenheng med klimaendringer. Antakelig blir det stadig flere klimaflyktninger. Pussig forresten, at de som blir mest skremt av innvandringstruslene ikke ser denne sammenhengen? I Norge har vi vel etter ca. 70 år innsett at vi (gode nordmenn) behandlet dem (unge kvinner som var så uheldige å bli forelsket i en ung tysk soldat, som ikke nødvendigvis var «troende nazist», og til og med barna deres) veldig urettferdig. Vi står vel overfor en tilsvarende utfordring mht. kvinner og barn fra Kalifatet?

Det er ikke vanskelig å finne mange andre eksempler på propaganda og hjernevasking, som ofte er brukt av noen som vil ha makt over sine medmennesker – til egen fordel. Det skal vi selvfølgelig være på vakt overfor når det gjelder klimaendringer og naturødeleggelser også.

Vi (kongelig flertall?) som var redaktør på 80-tallet nevner ikke at hullet i ozonlaget ble tettet fordi tilstrekkelig mange politikere forsto forskningen som påviste at årsakene var drivgasser (KFK-var det vel det het?) i spraybokser m.m., og lagde lover som forbød produksjon og bruk av disse gassene. Vitenskapen påviste også sammenhengen mellom skogdød/sur nedbør og utslipp av svoveldioksid (SO2, vesentlig fra industrien sørover i Europa). Tilstrekkelig mange politikere forsto dette, og påla industrien å rense utslippene sine – og problemet forsvant i løpet av noen år. Det er dette som er forskjellen på hysteri og kunnskapsbasert politikk.

Den svenske vitenskapsmannen Svante Arrhenius oppdaget sammenhengen mellom CO₂-innholdet i atmosfæren og jordas middeltemperatur på slutten av 1800-tallet. Det er selvfølgelig veldig mange andre fenomener som påvirker middeltemperaturen og kompliserte sammenhenger mellom dem. Det er dette mange forskere verden over har samarbeidet om å finne ut av siden FN nedsatte sitt første klimapanel i 1988. For hver gang ny, oppdatert kunnskap er samlet i en klimarapport, er konklusjonen blitt enda klarere: Forbrenning av fossilt brennstoff (kull, olje, gass) har økt innholdet av CO₂ fra ca. 285 ppm (parts per million) før vi begynte med dette for ca. 150 år siden til ca. 400 ppm nå. Mer enn 95 % av forskerne som har deltatt i denne forskningen mener at dette er årsaken til det vi nå omtaler som menneskeskapte klimaendringer. Noen få (som også har kunnskap om deler av problemstillingene) kaller seg nå Klimarealister. Tidligere kalte de seg Klimaskeptikere, men dette navnet hadde vel mindre «tyngde» i en propaganda-sammenheng? Skepsis til forskningsresultater er innebygget i klimaforskningen, så skeptikernes/realistenes motargumenter er også en del av grunnlaget for hver ny rapport fra FNs klimapanel.

«Politikere flest» har nok tiltro til klimarapportene. De snakker mye om dette, og tror sikkert selv de fører en politikk som vil løse disse problemene. Vedtakene har dessverre mest preg av «fromme ønsker» og ikke konkrete handlinger. Dette er bakgrunnen for at mange ungdommer nå krever at vi voksne politikere, foreldre og besteforeldre i hele verden, må fatte tilstrekkelig handlekraftige vedtak (og ikke bare prate), slik at vi kan stoppe menneskeskapte klimaendringer, på samme måten som vi tettet ozonhullet og stoppet skogdød pga. sur nedbør.

Derfor er det svært gledelig at ungdom engasjerer seg politisk med en Klimastreik. Om de får «gyldig fravær» for dette er vel en bagatell i den store sammenhengen. For noen (som ikke har velvillige foreldre) kan det bety at de må velge mellom å følge sin overbevisning eller miste karakterer i et fag eller flere. Om de må velge å gå på skolen i stedet for å klimastreike, vil nok dette heller øke enn kvele engasjementet, kjenner jeg «ungdommer flest» rett.

Vi får håpe at ungdommenes engasjement åpner øynene på noen flere av oss politikere, foreldre og besteforeldre (som velgere), og ønske oss lykke til med arbeidet for å etterlate oss jorda, Norge og Larvik i bedre stand enn da vi selv overtok, slik at barn, barnebarn, oldebarn osv. også kan skape seg et godt liv!»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags