Før hadde vi lensmannskontor både i Hedrum, Brunlanes og Tjølling, samt politistasjon i Stavern. Det var tider da vi på politistasjon i Larvik ikke fikk lov til å kjøre over Lågen, såframt ikke lensmannen trengte assistanse.

Det har skjedd mye siden den gangen og politidistriktene ble først redusert fra femtito til tjuetre. I dag teller vi 12 politidistrikt og den nye politireformen kalles «NÆRPOLITIREFORM». Spør du meg er det vel heller det motsatte, altså en «SENTRALISERINGSREFORM».

Det blir uttalt fra de høye herrer at fremtidens politipatrulje skal skape et tryggere lokalsamfunn.

Hvordan kan et ambulerende politi uten lokalkunnskap og personkunnskap skape et tryggere lokalsamfunn enn det vi har hatt, er for meg ei gåte.

Fordel at etterforskere og jurister sitter sammen

Jeg jobbet ved Larvik politistasjon fra 1974 til 2008. En utrolig fin arbeidsplass med mange dyktige medarbeider i alle ledd og et arbeidsmiljø som jeg har satt stor pris på.

Politiinspektør Magnar Pedersen har i høst uttalt seg i ØP om flyttingen av juristene til Tønsberg. Jeg er helt enig i det han skriver. Påtalemyndigheten har ansvaret for etterforskningen og etter å ha jobbet med etterforskning fra 1979 til 2008 er jeg overhodet ikke i tvil om at det er en stor fordel at juristene sitter nær etterforskerne. Riksadvokaten har uttalt det samme.

Rundt 2007/2008 mistet vi fire stillinger på etterforskning i Larvik. Den gangen så jeg på det som at det var begynnelsen på slutten for etterforskeravdelingen. Jeg truet med å slutte dersom vi ikke fikk de tilbake, uten at det hjalp. Jeg holdt det jeg lovet og sluttet 1. juni i 2008.

Hovedpolitistasjonen burde ligget ved E18

Nå er juristene på plass i Tønsberg og nå er også limet på straffesakskontoret, Bjørg og Karin på plass der. Hvordan det går med etterforskerne som er igjen i Larvik får tiden vise.

Hvorfor alle må til Tønsberg har jeg ikke helt forstått og at det vil føre til et bedre resultat, har jeg ikke helt trua på. I dagens digitale verden, er det jo flere og flere som har hjemmekontor.

Jeg har heller ikke forstått hvorfor hovedpolitistasjonen skal ligge i sentrum av Tønsberg. Den burde jo ha vært plassert i nærheten av E-18 i et storbygg med politistasjon i første etasje, domstol i andre og fengsel på toppen.

Det er et kjempestort antall ansatte på operasjonssentralen i Tønsberg og dersom man ringer 02800 er det ikke alltid like lett å få svar. Slik er det også i Sverige hvor de også har gjennomført en lignende politireform som i Norge.

Flertallet er motstander av reformen

Politimester Christine Fossen uttaler i ØP 21.11.18 at Sør-Øst er vel det eneste distrikt som til nå ikke aktivt har brukt vakanser. Vi vil nå ta i bruk dette virkemiddelet ved å la stillinger stå ubesatt i en periode, men per definisjon er ikke dette en nedbemanning. Forstå det den som kan.

Politireformen organiserer oss vekk fra gata og masse fine nye stillinger blir opprettet.

Rundt 80 prosent av de ansatte i norsk politi, har vært motstander av politireformen. Har lært at det lønner seg å lytte til de som har skoen på. Det må jo også være en fordel å ha de ansatte med seg og ikke mot seg.

Resultatene så langt er ikke så mye å rope hurra for. Fra 2010 til 2018 har budsjettene økt fra 9,6 mrd. til 15,6 mrd.

Antall ansatte har i samme periode økt fra 13.493 til 16.969.

Antall løste saker har gått fra 185.891 i 2013 og ned til 154.852 i 2017. Altså en betydelig reduksjon.

Råder Politidirektoratet til å snu

Til Politidirektoratet som for øvrig er en av de største vekstorganisasjonene i norsk politi, har jeg lyst til å komme med følgende oppfordring:

Lytt til fjellregel nr. 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu.

Verden forandrer seg hele tiden og ny kriminalitet oppstår. Nettkriminalitet er i stadig utvikling og det blir mer komplisert og politiet får nye utfordringer som krever mye. Det kan selvsagt føre til at den vanlige hverdagskriminaliteten som rammer oss alle, blir lidende.

Det krever nye måter å jobbe på og her ser det ut til at det jobbes bra.

Utrykningspolitiet er i stadig utvikling og der jobbes det bra både med trafikksikkerhet og kriminalitetsbekjempelse.

Nye spesialområder og bedre skolering fører til mer dokumenter. Og i straffesaker har antall dokumenter økt betraktelig. Samme med antall sider.

Når det gjelder etterforskning heter det i den gamle S-regelen.

MAN SKAL: SØKE, SAMLE OG SIKRE SPOR SOM SANNSYNLIGGJØR SAKENS SANNE SAMMENHENG, SÅ VEL SIKTEDES SKYLD, SOM USKYLD.

Verken mer eller mindre.

Ikke god nok lokalkunnskap

Lokalkunnskap og personkunnskap er en av forutsetningene for å gjøre et godt politiarbeid, både i ordenstjeneste og i etterforskning. Her tror jeg at den nye reformen, ikke er av det gode. Det vil først og fremst gå ut over distriktene og det har vi allerede sett eksempler på.

Antall bøter for erverv, besittelse og bruk av narkotika økte kraftig i en periode hvor politimesteren fikk resultatlønn. Det kunne virke som at det var viktigere å få et høyt tall på statistikken, enn å jobbe målrettet med de store som sto for innførsel og salg, samt å jobbe forebyggende mot ungdom slik at de ikke begynte med stoff. Dette ga selvsagt ikke så høye tall på statistikken. Hva som er, og var, viktigst, sier seg selv.

Riksadvokaten gikk kraftig ut mot denne ordningen. Han sa rett ut at politiet ikke skulle løpe etter narkomane og bøtelegge dem for å få høy oppklaringsprosent.

Men det tok utrolig lang tid før han gjorde det og mange av oss som hadde skoen på, strittet mot denne ordningen for ti-15 år siden. Riksadvokaten gikk ut mot dette i Aftenposten den 13.4.2016. Jeg er helt enig i det som kom fram, men det tok altfor lang tid.

 Jeg kjenner i dag mange som sliter med bøter for narkotika. Flere har over hundre bøter for erverv, bruk og besittelse. For disse er det utrolig vanskelig å starte på et nytt og bedre liv. Bøtene henger over dem. Vi har i dag noe som heter betinget dom. Vi burde også hatt noe som heter betinget bot. Dersom bøtelagte personer for narkotikaovertredelse holder seg rene i flere år, burde de få en mulighet til at boten blir slettet. Da ville fremtiden for disse bli mye lettere.

Et menneske som slutter med rus og kriminalitet vil spare samfunnet for mye penger og flere slekt og venner for bekymringer.

Forebyggende politiarbeid, og å få de som har begynt til å slutte med kriminalitet og rus, er poenget i kriminalitetsbekjempelsen.