Et godt demokrati skal ikke trumfes av tid

SE TIL HOLMESTRAND: Som folkevalgt har jeg fått tegning på utvikling av jernbanestasjon på Månejordet. Dette er også et sentrumsalternativ, men med plass både til busser og parkering, og med inspirasjon fra Holmestrand kan det bygges for flere innganger med blant annet gangtunneler.

SE TIL HOLMESTRAND: Som folkevalgt har jeg fått tegning på utvikling av jernbanestasjon på Månejordet. Dette er også et sentrumsalternativ, men med plass både til busser og parkering, og med inspirasjon fra Holmestrand kan det bygges for flere innganger med blant annet gangtunneler. Foto:

Av
DEL

LeserbrevEr det noen gang for sent for debatt i saker som engasjerer, og komme med nye forslag? I jernbanetrase-valget er det ikke for sent slik rådmann legger opp prosessen med vedtak i januar og i juni. Kommunestyret kan den 9. januar velge å fatte vedtak om at flere alternativer skal vurderes, utredes og begrunnes, og at prosessen forlenges. Det er Kommunestyrets 43 representanter som avgjør når det er for sent.

Involvering med et bredt kunnskapsgrunnlag er avgjørende i et godt demokrati. Det kan ikke trumfes av tid. Bane NOR har sammen med flertallet i formannskap og kommunestyret utredet to sentrumsalternativer som vekker sterke reaksjoner og som kan leses i ØP og i sosiale medier. Som folkevalgt for Venstre er jeg grunnleggende åpen for innspill og ønsker flere alternativer velkomne. Det gir oss mulighet å tenke i forkant, sammen - noe som både er billigere og bedre enn å bygge og angre i ettertid.

I tillegg til Bergeløkka og Bommestad løftes Elveveien frem, Alfred Andersen og som folkevalgt har jeg fått tegning på utvikling av jernbanestasjon på Månejordet. Dette er også et sentrumsalternativ, men med plass både til busser og parkering, og med inspirasjon fra Holmestrand kan det bygges for flere innganger med blant annet gangtunneler.

Saken viser at ideene, løsningene og grunnlagene for å fatte vedtak ikke er tilstrekkelig utredet og drøftet. Det er ikke om å gjøre å ha de villeste idéene, men å tenke sammen. Og det er vel derfor som både Frp, mange av oss i Venstre, og stemmer fra innbyggerne høres om Bommestad som et av alternativene. Ikke fordi det nødvendigvis må være den beste løsningen, men som et resultat av behovet for å vite om det fins en bedre løsning enn Kongegata og Indre Havn. Samme sak gjelder både Elveveien, Alfred Andersen, Bergeløkka og nå det siste tilskuddet, Månejordet.

Det er den grunnleggende forståelsen for delaktighet og involvering som splitter. Opplevelsen av å ikke bli tilstrekkelig hørt gjør at protestene og reaksjonen kommer som et brev på posten. Alternativene som er utredet skaper ikke en trygghet og tillit til at dette er det beste for Larvik og togpassasjerene, men kanskje kun til det beste for Bane NOR. Dette gir ikke de folkevalgte tilstrekkelig grunnlag for å fatte riktig vedtak; vi risikerer at de folkevalgte undergraver sin rolle - og i forlengelsen selve tiltroen til demokratiet.

Vi som er folkevalgte er de eneste som kan korrigere dette, og unngå det. Oppskriften kan være ganske enkel:

1. Ta imot innspill fra innbyggere/banebyggere om stasjonsplassering og trasévalg.

2. Be Bane NOR om utredninger/vurderinger av de alternativene som finnes.

3. Legg frem utredningene med forklaringer - uten konklusjoner.

4. Sett trasésvalgene inn i visjonen av Larvik.

5. Så kan kommunestyre fatte vedtak.

Da jobber vi på lag med innbyggerne og på lag med fremtiden. Mitt mandat er å stå opp for prosessen og ta innbyggernes synspunkter på alvor. Det betyr ikke at alle skal få viljen sin, men at alle skal bli tatt på samme alvor. Dermed står jeg og flere med meg for at flere alternativer skal bli belyst for å gi gode, saklige begrunnelser på hva som er mulig og ikke mulig.

Men det viktigste må tross alt være at flere skal ta toget. Dersom kommunestyret bevilger ekstra tid og gir Bane NOR i oppgave å gjennomføre ytterligere utredninger, så kan vi få svar på hvordan disse står seg opp mot Kongegata og Indre Havn. Er de gjennomførbare, er de et bedre valg for miljø, innbyggere og utvikling av Larvik? Eller viser det motsatte; at de er mindre attraktive alternativer?

Når vi har kunnskap kan flere godta at saken ikke gikk sin vei, men aksepterer sakens utfall fordi beslutningsgrunnlaget var godt. Det vil være et godt demokrati.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags