Kommunens egne jernbaneskinne!

Det forslag som nå ligger til behandling er ingen hastesak. Det er virkeliggjøring av en politikk som har ligget der i mer enn 30 år, skriver Knut Hjalmar Gulliksen.

Det forslag som nå ligger til behandling er ingen hastesak. Det er virkeliggjøring av en politikk som har ligget der i mer enn 30 år, skriver Knut Hjalmar Gulliksen.

Av
DEL

LeserbrevHvor var dere som ikke ønsker godstransport fra Sikatomta, når kommunen la sin overordna plan for arealbruken - de siste 30 åra? Den jernbanestrekningen fra hovedjernbanesporet og til havna er kommunens eiendom. Den har ligget der og ingen har rørt den. Den kunne vært tatt bort for lenge siden. Planleggere og politikere har vernet om denne og nå når den endelig kan komme til nytte, når det graves og fornyes - da roper man.

Da jeg som ansatt i kommunen ble overført fra Tjølling til «nye» Larvik kommune 1.1.1988 ble jeg tilsatt som kontorsjef i teknisk etat. Et av kapitlene i budsjettet vårt var «Jernbanesporet til Revet», hvor vi i alle år har betalt strøm, drift og vedlikehold av signallysene ved Øyakrysset. En utgift vi har måttet betale fordi signalanlegg er et krav i til kommunens jernbanespor. Det har aldri i min tid vært vurdert å fjerne denne jernbanestrekningen, heller ikke når vi omregulerte Øyakrysset, eller når Statens Vegvesenet to ganger har gjort utbedring av krysset.

Greit at noen mener at Sikatomta er uegnet, men jernbanelinja ligger over dette arealet, og det har vært tenkt at det skal brukes til godstrafikk fra havna.

Det forslag som nå ligger til behandling er ingen hastesak. Det er virkeliggjøring av en politikk som har ligget der i mer enn 30 år. 

Den politikken er også forsterket av den nasjonale politikken de siste åra, som helt klart vil ha mer transport fra vei til bane og sjø. Til det gir Staten betydelig tilskudd. 


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags