Vestfold og Telemark Bondelag og lokallaga i Kjose og i Eidanger registrerer at politikere i Porsgrunn er bekymret for at etterbruken av nedlagt jernbane blir en kostnadsbombe for kommunene. Med vår lokalkunnskap deler vi den bekymringen.

Det er viktig at kommunene krever at Bane Nor fjerner under-/overganger, banetekniske installasjoner og ikke minst sikrer svært rasutsatte områder. I tillegg har det rast ut blokker som danner vannkanaler gjennom fyllingene som må legges på plass. Dette er punkter og fysiske barrierer som vil kunne skape store utfordringer for etterbruken og potensielle kostnadsbomber uavhengig av hva slags etterbruk det blir!

Vi registrerer også at en eventuell tur- og sykkelvei nå er omdefinert til tur- og sykkelsti for å redusere kravene, og kostnadene, til blant annet sikring. På deler av strekningen, f.eks ved Sandviksodden, stuper terrenget ned imot Farris. Her mener vi det vil være direkte uforsvarlig å legge opp til sykling uten å legge inn kostnader til forsvarlig sikring.

Når det gjelder forurensning så nektet nylig Mattilsynet etablering av et toalettanlegg ved Eikenes i Kjose. Begrunnelsen var knyttet til at Farris er vår drikkevannskilde. Vi kan ikke skjønne annet enn at det er et signal om at det vil bli vanskelig å få godkjent toalettanlegg langs en eventuell tursti som også ligger i nedslagsfeltet til Farris.

Hvis noen ser for seg en ny «Rallarvegen» på den 35 km lange strekningen mellom Larvik stasjon og Porsgrunn stasjon uten toalettanlegg, så vil det medføre uakseptable forhold for oss som bor langs traséen. Det vil neppe bli en attraktiv turistmagnet heller hvis dopapir og ekskrementer ligger langs stien.