Deler ut «korona-millioner»: Sjekk hvor mye Larvik kommune får her

Vestfold- og Telemark-kommunene får 15,6 millioner av Stortinget til å dekke merutgifter som følge av koronaen. – De reelle utgiftene er langt høyere, skriver Fylkesmannen i en redegjørelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.