Debatten om biblioteket tar i vei som om hele bygget var totalskadd. Det er det ikke. Det alt vesentlige av bygget er i behold, og et forsikringsoppgjør vil måtte bære preg av dette. Oppgjøret vil få betydning for den frihet kommunen som eier har til å utforme et fremtidig bibliotek.

Selv om kommunen kommer til at fremtidsbiblioteket skal ligge et annet sted enn i Badeparken, så må kommunen som eier enten selge eller reparere det skadde bygget som nå engang står der. Hvilke muligheter ligger det i dette? Kommunen har flere behov å dekke enn å holde et bibliotek.

En annen side som må vektlegges er medieutviklingen. Vil fremtiden stille de samme krav til et bibliotek som tidligere? Vil nye medier gi muligheter og utfordringer med helt andre løsninger, eller får vi løsninger som kan realiseres innenfor tidligere rammer?

Debatten bør derfor være vesentlig bredere enn kun spørsmålet om lokalisering og byutvikling.

Men først må kommunen få avklart forsikringsoppgjøret med sitt forsikringsselskap. Skadeoppgjøret vil neppe dekke mer enn det som er skadet på det stedet skaden fant sted, ikke hva vi kunne ønske oss ellers i byen.