Den gamle barnehagen kan bli boligområde – men det vil trolig bli lenge til

I august 2018 flyttet barna ut fra Ulåsen barnehage i Byskogen og over til nye Byskogen barnehage. Siden har både bygninger og uteområder i den nedlagte barnehagen stått ubenyttet, og har forfalt.