Gå til sidens hovedinnhold

Den store samtalen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I litt over et år har vi arbeidet med å revidere Larvik kommunes overordnede arealplan og kommunedelplaner for Larvik by og Stavern by. En slik plan er av overordnet karakter og skal være retningsgivende for alt videre plan- og reguleringsarbeid i kommunen vår i årene framover.

Kommunens planavdeling har gjort en fantastisk jobb og høringsutkastet ble vedtatt i kommunestyremøtet 10. februar. Nå ligger de tre planene ute på høring på kommunens nettsider, og høringsfristen er satt til 30. april.

Som ordfører vil jeg derfor invitere alle innbyggere, utbyggere, næringsliv, lag og foreninger til den «Store samtalen» om hvordan kommunen vår skal utvikles i årene framover.

Planutkastene legger viktige rammer for vekst og utvikling i hele kommunen, fra Nevlunghavn i sør til Stavern i nord. Hvor skal fremtidige bo- og næringsarealer være? Og hva med hytteområder og småbåthavner? Hvilke planer og anbefalinger har vi for utviklingen av tettstedene våre Helgeroa, Østre Halsen, Tjøllingvollen, Kvelde og Svarstad?

Hvordan skal våre to bysentrum i Stavern og Larvik utvikles i de nærmeste årene? Hvor skal vårt fremtidige rådhus ligge? Skal vi flytte biblioteket tilbake til Badetomta når bygget der er gjenoppbygd eller skal vi finne en annen lokalisering? Hva bør vi gjøre med Herregården, Tollerodden, Indre havn, Bøkkerfjellet og Hammerdalen? Hva med Losen, et fremtidig kystkultursenter eller småbåthavn i Stavern?

Dette er svært viktige spørsmål som på en eller annen måte vil berøre alle innbyggerne i Larvik. Og det er omkring disse spørsmålene jeg nå inviterer til «Den store samtalen».

Alle som er glad i kommunen vår må nå komme på banen og gi sine innspill, og dette må gjøres nå i høringsperioden fram til 30. april. Venter man til etter at planene behandles i sommer er det for sent.

Det er ikke slik at alle kommer til å få gjennomslag for det man foreslår, men vi kan forsikre dere om at alle innspill blir lest og vurdert.

Kommunen vil invitere til ulike informasjonsmøter i høringsperioden, men det er viktig at de som ønsker å diskutere eller trenger avklaringer kontakter en folkevalgt eller kontaktpersonene fra kommunens planavdeling. Arranger gjerne møter selv – med andre innbyggere, med folkevalgte eller administrasjon. Vær nysgjerrig og engasjerte! Kommunes fremtid bestemmer vi selv!

Alle planer med dokumentasjon og skjema for høringsuttalelser finner dere på kommunens nettside under avsnittet for Planer og Strategier.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.