Det begynner å bli gammelt nytt at Hvarnes står i en skolekamp. I år er det første gang på lenge at vi ikke gjør det, men nå er det barnehagen i bygda som står i fare. Vi i FAU ved Hvarnes skole ønsker å uttrykke vår støtte til barnehagen ved å trekke fram viktigheten av overgangen mellom barnehage og skole og den unike muligheten vi har i Hvarnes til å gjøre det til en trygg og god opplevelse for barna. Muligheten til å legge til rette for tryggest mulig overgang forsvinner hvis barnehagen legges ned.

Overgangen mellom barnehage og skole er muligens den mest krevende overgangen et barn skal gjennom. Stig Broström understreker i «Tilpasning, frigjøring og demokrati. Første steg» hvor krevende dette kan være. Han trekker fram at «for noen kan denne overgangen være intet mindre enn traumatisk»

Når en vet at en overgang alle barn må igjennom kan oppleves for traumatisk for noen, legges et stort ansvar på barnehage og skole. De bør legge til rette for at denne overgangen skal bli så god som mulig for hvert enkelt barn. Som foreldre ved Hvarnes skole, med barn som har gått i Hvarnes barnehage, har vi gode erfaringer på dette området som vil være vanskelig å finne ved andre skoler.

Når barna kommer til Hvarnes skole har de hatt flere treffpunkter. Ikke bare de treffpunktene som er lagt opp til fra kommunens side, men også i regi av skoleledelsen og initiativ fra elevene ved skolen. Skolen ligger bare noen meter fra barnehagen. Barna i barnehagen ser skoleelevene daglig på grunn av den korte distansen og har ofte kontakt med 1.-klassingene, søsken og søskens venner i barnehagetiden. Dette er mulig fordi elevene ved Hvarnes skole får lov til å «besøke» barnehagebarna på utsiden av gjerdet i friminuttene. Disse besøkene er med på å skape grobunn for trygge relasjoner med eldre elever på skolen allerede før barna begynner på skolen. Vanligvis besøker barnehagebarna 1. klasse 3–4 ganger mellom jul og vinterferien og SFO 4–6 ganger mellom vinterferie og påske. På grunn av alle disse treffpunktene er barna som skal bli elever ved Hvarnes skole godt kjent med skolen, de ansatte og de andre elevene ved skolestart. Dette skaper trygghet.

I tillegg er det ganske unikt hos oss at stort sett alle som begynner i førsteklasse kjenner alle de skal begynne i klasse med, fordi de aller fleste går eller har gått i samme barnehage. Dette skaper også trygghet.

Vi syns det er utrolig synd at det nå foreslås å legge ned barnehagen i Hvarnes og dermed fjerne det veletablerte og gode grunnlaget vi har for å skape trygge skolestartere. Spesielt når vi vet hvor viktig trygghet er for læringsmiljøet og læringsutbyttet til elevene. Trygghet i skolen er så viktig at det står skrevet i lovverket at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Det å skulle fjerne tryggheten i en overgang som muligens er den mest krevende overgangen i et barns liv gir ikke mening for oss. Vi håper ikke det gjør det for dere heller.