Riksantikvar Hanna Geiran sier at ettertiden kommer til å dømme oss hvis Y-blokka i Oslo blir revet.

Nesten 15.000 mennesker er med i en gruppe på Facebook som kjemper mot at blokka skal rives. De som står bak gruppa oppgir selv at over 33.000 mennesker har skrevet under på et opprop mot at blokka forsvinner. I Larvik mener Olav Nord­heim (Sp), ho­ved­ut­valgs­le­der for miljø, kul­tur og næ­ring at det er «litt pin­lig og gan­ske flaut» at det po­li­tis­ke og ad­mi­nist­ra­ti­ve Lar­vik har vært tau­se.

Det er mange enkeltpersoner i Larvik som har engasjert seg i denne saken, det har jeg selv fått merke de siste dagene En leser av ØP mente blant annet at vi her i avisa burde skrive mye mer om denne saken enn det vi har gjort. Jeg registrerer også at det er mange fra Larvik som engasjerer seg i diskusjonene på sosiale medier, men Nordheim etterlyser altså mer politisk engasjement lokalt.

Carl Nesjar, som ble utnevnt til æresborger av Larvik i 2001, var den som oppførte «Måken» i regjeringsbyggets inngangsparti og «Fiskerne» på fasadens endevegg mot Akersgata. Det gjorde han etter tegninger av Pablo Picasso. Det er meningen at kunstverkene skal bevares og flyttes til den nye A-blokka etter at Y-blokka er revet, men det er mange som mener at dette ikke er godt nok fordi kunsten er et integrert del av et bygget og ikke kunst som skal flyttes til en helt annen setting. Også Nesjar selv engasjerte seg i saken før han døde i 2015. Y-blokka og Høyblokka – som får stå – ble skapt som en helhet, sa Nesjar i 2014. Nesjar var en av Norges internasjonalt best kjente kunstnere og er hedret en rekke ganger i Larvik.

Y-blokka havnet i desember 2019 på en liste over Europas mest truede kulturminner og motstanden mot å rive har vært stor i norske fagmiljøer. Oslo kommune og regjeringen mener at blokka bør rives for å gi plass til et nytt regjeringskvartal og argumenterer blant annet med sikkerhetshensyn.

Med den massive motstanden som kommer er det opplagt at regjeringen bør sette på bremsen og vurdere saken på nytt igjen. Y-blokka er kulturhistorisk og det er all grunn til å gå en ny runde. Med den historien blokka har syntes jeg Olav Nord­heim har rett når han etterlyser stemmene til Larviks politikere og kulturadministrasjon.

En ting er sikkert, dette er ingen lokalsak for Oslo, men noe som bør engasjere også her i Larvik. Spørsmålet er om det er for sent..