Det har nemlig vært den store gulroten når de nå har gjennomført en ganske annerledes skoleuke. Der realfag har blitt satt ut i praksis, på flere forskjellige måter.

ØP møtte Mellomhagens niendeklasseelever først på mandag da de var oppom JKE Design for å se og måle. Det vil si, bare noen av dem var der, andre hadde nemlig helt andre oppgaver.

– Noen forbereder en statistisk undersøkelse, for å sjekke for eksempel hvilke fargekombinasjoner og hvitevarer folk foretrekker. Håndverkerne er på skolen og lager tegninger. Ellers er det både sekretærer og fagkonsulenter, forteller lærer Bente Løken, som sammen med Joakim Granerød Tveitan har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet.

– I tillegg til selve modellen av kjøkkenet skal elevene lage en digital presentasjon av arbeidet som har blitt gjort. Og det skal også gjøres et prisoverslag, sier Løken, og kan fortelle at skolen hadde et lignende prosjekt i fjor, men da med naturfag som utgangspunkt.

– Nå ønsket vi å prøve med matematikk, og fant ut at det er det mye av når man skal designe et kjøkken. Og det passet jo veldig bra at de skulle bytte ut utstillingsmodellene her på JKE.

Måtte gjennom jobbintervju

I forkant av den store prosjektuken har elevene kunnet søke på de ti stillingene som prosjektleder. Og etter jobbintervjuer endte Robin Kausanrød og Marthine Skarvang Engstrøm opp som leder for hver sin gruppe.

– Dette virker veldig gøy og spennende, og bedre enn vanlig skole. Så er det gøy at kjøkkenet vi lager kan bli produsert på ordentlig, sa Kausanrød mandag.

– Det vanskeligste tror jeg blir å treffe helt på området i butikken. Det er nok fort gjort å bomme med en centimeter eller to. Ellers har jeg fått en grei gruppe, så jeg tror det skal gå greit å være prosjektleder, mente Engstrøm.

Som hadde gjort seg noen omvendte erfaringer da ØP besøkte elevene igjen på skolen torsdag. Da var kjøkkenmodellene i ferd med å reise seg på sløydsalen.

– Målinga var lettere enn jeg trodde. Den største utfordringen så langt har nok vært å få folk til å hjelpe dem som har trengt det for å bli ferdige. Det har vært litt variabelt hvor mye folk har jobbet, erkjenner hun.

– Har det vært store uenigheter på gruppa?

– Nei, egentlig har det vært litt få meninger, så noen ganger har jeg bare måttet bestemme noe.

(saken fortsetter under bildet)

Mye uenigheter, mye læring

Kausanrød hadde andre erfaringer på sin gruppe.

– Det har vært interessant og gøy, men det har vært litt vanskelig for vi har hatt litt uenigheter, innleder han.

– Mye uenigheter! kommer det bastant fra to andre gruppemedlemmer.

Uenighetene skal ha handlet om rene kjøkkenting som antall vasker, type hjørneskap og inkludering av kjøkkenøy eller ikke. Men også om arbeidsfordeling.

– Det har vært litt vanskelig når folk har blitt sure, erkjenner Kausanrød.

– Men nå er vi enige, og nå går det bra.

Løken mener at disse uenighetene også er en viktig del av prosjektet.

– Det er mye sosial læring i dette. Og selv om noen har opplevd litt konflikter, tror jeg alle har blitt enige til slutt, sier hun.

– Totalt sett har nok elevene en positiv opplevelse av uka, og de fleste synes det er ålreit å ha et tverrfaglig prosjekt på tvers av klassene.

Tilbyr økonomisk støtte

Kjøkken-prosjektet på Mellomhagen er en del av Lektor2-ordningen som er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet, og som ledes og driftes av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo.

Gjennom et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal ordningen bidra til å stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag, øke elevenes læringsutbytte, øke rekrutteringen til realfagene, og øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet.

Lektor2 tilbyr økonomisk støtte til skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet til å samarbeide om et undervisningsopplegg i realfag.

I skoleåret 2018/19 deltar 209 skoler på landsbasis. Siden oppstarten av ordningen i 2009/10 har totalt cirka 500 skoler og cirka 700 ulike samarbeidspartnere fra arbeidslivet deltatt.