Denne veien skapte rabalder. Nå er den borte: – Terrenget er tilbakeført

Tiltakshaverne risikerte tvangsmulkt og dagbøter.