↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 13 71 00

Besøksadresse

Elveveien 28
3262 LARVIK
  1. Beskrivelse

Velkommen til Sønnico AS

Vi er et landsdekkende elektrokonsern og en av Norges ledende elektroentreprenører. 

Helt siden 1910 har Sønnico vært en samfunnsbygger, og en viktig premissleverandør av elektroløsninger til både store og små kunder.

 

Godkjenninger og sertifiseringer

  • Installatør Nelfo logo