↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 11 52 81

Besøksadresse

Elveveien 36
3262 LARVIK
  1. Beskrivelse

Byggmester Thor Johansen ble startet opp i 1988 og har i dag 15 ansatte. Gjennom mange år i byggebransjen har vi solid erfaring med store og små oppdrag. Vi påtar oss alle byggeoppdrag, og har de beste referanser og håndverkere til disposisjon.

* Tilbygg og nybygg
* Reparasjoner av bygningsskader
* Utskiftning av dører/vinduer
* Balkonger
* Påbygg (loftetg. mm.)
* Vedlikeholdsavtaler for hytteeiere og bedrifter
* Total enterprise
* Takomlegging m.m.
* Uavhengig kontroll

Ta kontakt med oss for Deres byggeprosjekt! Vi tilbyr kostnadsfri befaring og tilbud på Deres byggeprosjekt.

Vi ser frem til å høre fra Dem.

Godkjenninger og sertifiseringer