↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 13 83 00
928 53 357

Faks: 33 13 83 09

Besøksadresse

Karlsrogata 1 A
3257 LARVIK
 1. Beskrivelse

Velkommen til Advokatene Ihlen og Sjølyst

Vi kan tilby rettslig bistand på de fleste rettsområder, og har bred erfaring med tvisteløsning, straffesaker og prosedyre.

 • Alle familierettslige områder: familierett, barnefordeling, økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd eller skilsmisse, ektepakter/særeieavtaler, samboeravtaler med mer.
 • Barnevern.
 • Arverett: dødsbooppgjør, testament med mer.
 • Fast eiendoms rettsforhold, herunder mangler ved kjøp av bolig, byggesaker, plan- og bygningsrett, nabotvister.
 • Arbeidsrett.
 • Avtalerett.
 • Erstatningsrett, herunder personskader og yrkesskader.
 • Gjeldsforhandling og konkurs.
 • Bobehandling ved konkurs og dødsbo.
 • Straffesaker, både som forsvarer og bistandsadvokat.
 • Kjøpsrett og andre forbrukersaker.
 • Saker mot det offentlige, herunder sosiale ytelser og utlendingsrett.
 • Juridisk bistand til bedrifter.

 
Kontoret består av tre advokater, én advokatfullmektig og én advokatsekretær.

Vi holder til i Karlsrogata 1A, i Larvik sentrum. Du er velkommen til å ta kontakt på telefon 33 13 83 00 for en uforpliktende samtale.
Åpningstid: Kl. 0800-1600 mandag til fredag.