↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

33 14 14 00 / 454 04 420

Besøksadresse

Nedre Fritzøegate 2
3264 LARVIK
  1. Beskrivelse

Norconsult er Norges største tverrfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Firmaet har gjennom lang erfaring bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.
Vår brede lokale tilstedeværelse gjør at vi kan være en forlenget arm av våre oppdragsgiveres team. Vi samarbeider tett på tvers av organisasjonen - derfor er vår samlede kompetanse tilgjengelig uansett geografisk tilhørighet.
- Lokal tilhørighet med tverrfaglig fokus.

Gå inn på vår hjemmeside for å lese mer!