↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

970 00 848

Besøksadresse

Streterestranda 9
3294 STAVERN
  1. Beskrivelse

Vi i Larsen Maskin AS utfører utgraving av tomter, sanering av vann og avløpsledninger, transport og øvrige anleggsarbeid. 

Anleggsarbeid var i eldre tid stort sett manuelt arbeid med minebor, feisel, spett, hakker og spader. Anleggsarbeiderne vandret fra anlegg til anlegg, ofte vekslet de mellom gruver og anlegg. For mange var det en rotløs tilværelse, og det utviklet seg en sterk fellesfølelse og en livsstil med sine egne normer. Mange anleggsarbeidere gikk etter hvert over til å bli industriarbeidere i de samfunn som de hadde vært med å bygge opp, for eksempel i Odda, på Notodden og Rjukan.