↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

907 35 583

Besøksadresse

Tjøllingveien 296
3261 LARVIK
 1. Beskrivelse

Hva er termografering?
Termografering vil si at vi omgjør de elektromagnetiske strålene som alle objektene rundt oss avgir til lesbare bilder. Litt enkelt forklart, omgjør vi temperaturforskjeller til bilder.

En termografisk inspeksjon av et elektrisk anlegg utføres som et samspill mellom byggets representant (vaktmester eller annet teknisk personell eller "kjentmann") i bygget og vår termografør. Termograføren gir en kort innføring i hva som skal skje, bl.a. at det er viktig å få belastning på mest mulig av det elektriske anlegget. Dette gjøres ved at utstyr startes opp, varmeovner overstyres ved hjelp av termostater osv. En representant fra bedriften går gjennom eiendommen sammen med termograføren. Termograføren enten alene eller ved hjelp av bedrifts elektriker avdeksler plastdeksler i el-tavlene og starter inspeksjonen.
Dersom termograføren oppdager unormale temperatur differanser eller for høye temperaturer tar han et bilde og notere ned alle opplysninger.  Alle punkter presenteres i en rapport som utgis etter utført oppdrag.

Hva kontrollerer vi?
Da svært mange el-branner starter i sikringskap/fordelingskap vil termograføren konsentrere seg om disse stedene. Kunden står selvfølgelig fritt til å velge hva han i tillegg vil kontrollere under en gjennomgang.
Omega anbefaler også at man kontrollerer kraftkrevende utstyr. Her kan et forsikringsselskap legge føringer ut i fra egne erfaringer og skade statistikk.

Hva kan vi se?
Vi ser alle temperaturer fra -20 til 1500 °C, og vi registrerer avvik i temperaturer fra det som anses som utstyrets normale temperatur eller den temperaturen utstyret er beregnet på. Avstanden mellom kameraet og utstyret som skal kontrolleres kan være fra 0,1m opp til 300m i helt ekstreme tilfeller. Vi kan ikke se gjennom glass eller annet type tildekninger av plast/metall/tre. Det finnes spesial glass som kan monteres for å kunne kontrollere utstyr som er kapslet inne, det må da  monteres IR-glass.

Fordeler med å Termografere
Termografering har tre viktige egenskaper: økt sikkerhet, bedre dokumentasjon, lavere driftsutgifter (økonomi).

Fordelen ved kontroll av elektriske anlegg med bruk av infrarød kamera er:

 • Bedret brannsikkerhet. Avdekke feil før brann eller andre driftsproblemer oppstår.
 • Driftssikkerheten blir bedre.
 • Viktig elektrisk utstyr kan inspiseres uten at driften forstyrres.
 • Større anlegg med mye utstyr kan kontrolleres på kort tid.
 • Bidra til en bedre tilstandsrapport på elektriske anlegg
 • Bidra til å tilfredsstille myndighetenes krav til internkontroll og forskrifter for elektriske anlegg
 • Sikre liv og helse, både mennesker og dyr.
 • Økt trygghet og sikrere arbeidsplasser.
 • Bedre driftsregularitet som også gir bedre økonomi.
 • Hindre tap av uerstattelige gjenstander.
 • Rabatt på forsikringen hos flere store selskaper