Ingenting har vært som normalt de siste elleve månedene. Det har mange elever på ungdomsskolen og i videregående virkelig fått kjenne på kroppen. Skoler har variert mellom å være på gult og rødt tiltaksnivå. Noen områder har hatt mer digital undervisning og flere skifter mellom de ulike nivåene enn andre. Vi har lært at situasjonen snur fort, både lokalt og nasjonalt. For å forhindre uforutsigbarhet og usikkerhet, og for å ta høyde for ulikheter i opplæringen, avlyser vi nå alle skriftlige eksamener for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. I tillegg avlyses de muntlig-praktiske og praktiske eksamenene.

Å frata elever eksamen får konsekvenser for den enkelte, men også for tidligere og fremtidige elevkull. Det tar ikke regjeringen lett på. Derfor ønsker vi å gjennomføre muntlig eksamen for avgangselevene på 10. trinn og på vg3. Muntlig eksamen er lettere å gjennomføre ut ifra smittevernhensyn, og det er en eksamensform som i større grad tar hensyn til elevenes faktiske opplæring fordi oppgavene blir bestemt lokalt.

I tillegg vil vi se på andre muligheter for en ekstern vurdering av elevene dette semesteret. Hvordan dette kan gjøres vil vi vurdere sammen med organisasjonene, fylkeskommunene og Utdanningsdirektoratet.

Noen er mer avhengig av å ta eksamen enn andre, som privatister og elever som må ta eksamen for å få vitnemål eller fag- og svennebrev. De kommer seg ikke videre i utdanning og jobb uten eksamen. Derfor skal de få gjennomføre eksamen som normalt denne våren.

Å avlyse eksamen er ikke en lett avgjørelse – og det er ikke en avgjørelse uten uheldige konsekvenser. Men jeg har lyttet til innspillene fra lærerorganisasjonene og Elevorganisasjonen, og de grundige vurderingene fra Utdanningsdirektoratet.

Også dette semesteret blir preget av pandemien. Jeg er opptatt av at elevene skal få en så god avslutning på grunnskolen og videregående skole som mulig, og at pandemien ikke skal forhindre unge fra å komme i gang med studier og jobb.

Det blir en av våre viktigste oppgaver denne våren.