Valgkampen går mot slutten, og på mandag skal vi velge retning for landet vårt. Det aller viktigste er naturligvis at du bruker stemmeretten. Men jeg håper du velger å bruke den på Arbeiderpartiet. Her er mine viktigste argumenter for hvorfor.

For det første, vi må gjøre noe med de økende forskjellene. Norge er kjent som et land med små forskjeller, og høy grad av tillit. Det må vi ta vare på. Vi ser imidlertid at utviklingen går i feil retning. Høyreregjeringen har prioritert milliarder av kroner i skattekutt til landets aller rikeste. Det har de finansiert gjennom å kutte i brillestøtten til barn, i fysioterapi til brannskadde og kreftpasienter og i arbeidsavklaringspenger. Disse usosiale kuttene må reverseres. Samtidig må vi gjøre mer, som å sikre at arbeidstakere får rett til etter- og videreutdanning og sørge for at flere kan få faste heltidsstillinger – både i offentlige og private virksomheter.

For det andre, vi må kutte utslipp og skape jobber. Det er en svær oppgave som ligger foran oss det neste tiåret, en oppgave som må prege alt av politikk. Innen 2030 skal vi mer enn halvere våre klimagassutslipp. Det må vi få til på en måte som også skaper nye næringer og jobber her i Vestfold. Arbeiderpartiet har som eneste parti lansert vekstplaner for hele Norge, der vi viser hvordan vi vil satse på ny næringsutvikling lokalt. Vi vil eksempelvis satse på våre muligheter innen sirkulær- og bioøkonomi – særlig innenfor landbruket, og etablere flere fagskoleplasser i Vestfold. Disse vekstplanene er viktige, fordi det er forskjell på Vestfold og Finnmark – både i geografi, folketall og næringsliv.

For det tredje, vi må sikre at vi har et sterkt offentlig velferdstilbud som er tilgjengelig for alle som trenger det – når de trenger det. Derfor går Arbeiderpartiet til valg på en tillitsreform som gir ansatte i helsevesenet og skolen mer tid til å gjøre sine kjerneoppgaver, gjennomføre en hjemmetjenestereform i eldreomsorgen som legger til rette for at flere kan ha en god alderdom hjemme, og gjøre det billigere å ha barn i barnehagen. For å nevne noe. Det trenger vi etter åtte år med privatisering og sentralisering.

Dette valget staker ut retning for Norge og for Vestfold. For meg betyr det en ny retning, der det er vanlige folks tur, og at vi i større grad løser de store oppgavene i fellesskap. Jeg håper du vil gi meg tillit til å være en stemme for vanlige vestfoldingers interesser, og for dem som trenger å bli sett.

Bruk stemmeretten, og stem Arbeiderpartiet. Godt valg!