Vi vet det jo alle så godt: Fysisk aktivitet gjør oss både friskere, gladere og forebygger en rekke sykdommer. I tillegg gir det hjernen de beste forutsetningene for å lære. Likevel viser forskning at barn og unge sitter for mye stille. Stadig flere barn blir overvektige, muskel- og skjelettplager øker, og det samme gjør forekomsten av psykiske lidelser.

Det er med andre ord lett å finne gode grunner til å velge en fritidsordning som legger vekt på nettopp fysisk aktivitet. Og det er det mange som gjør: AFO har blitt et svært populært tilbud for Larviks 1.- til 4.-klassinger, både blant barn og foreldre. For vi ser hvor godt det er for barna våre at de – andpustne og med røde roser i kinna – får utfolde seg fysisk etter en skolehverdag som ofte er stillesittende. Vi ser hvordan de hver dag opplever mestring og glede, enten det skjer gjennom ski, fotball, skøyter, sykling, kanonball, pinnespikking eller frilek i skogen. Vi ser hvordan trygge og aktive voksne skaper et miljø med rom for alle.

For på AFO handler det på ingen måte om å bli best, men om å være en del av et fellesskap. Om å gå ut av komfortsoneninnimellom – men innenfor trygge rammer, hvor det er rom for å prøve.
Om å styrke barnas selvfølelse, og gi dem et godt grunnlag for å takle det livet kommer til å by på.

Et slikt tilbud fortjener så mange som mulig, uansett bakgrunn. Og AFO har nettopp vært et tilbud hvor barn finner sammen, på tvers av skoler, klassetrinn og bakgrunn. Når AFO nå ikke får den samme offentlige støtten som SFO – og dermed ikke har mulighet til å tilby prisreduksjon – vil tilbudet uunngåelig bli valgt bort av dem med dårligst råd og bli langt mindre mangfoldig. Blir det valgt bort av for mange, kan det i verste fall bety kroken på døra for et fantastisk tilbud.

Begge alternativer vil være et stort tap for barna i Larvik.