Samtidig som kommunestyre- og fylkestingsvalget holdes, kan du også stemme på hvem som skal lede kirken på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Forrige uke startet forhåndsstemmingen til årets Kirkevalg på kirkekontoret i Larvik. Forhåndsstemmingen pågår fram til og med fredag 6. september.

– Ved Kirkevalget har alle medlemmer fra 15 år og oppover stemmerett, sier kirkeverge i Larvik kirkelige fellesråd, Sigrid Kobro Stensrød.

Nederst i saken kan du finne ditt sokn og se fullstendig liste over alle kandidatene som stiller.

To ulike valg

Til kommunestyre- og fylkestingsvalget kan dette gjøres på Servicetorget i Feyersgate, på Larvik bibliotek, Stavern bibliotek og Servicetorget i Svarstad.

Skal man forhåndsstemme til kirkevalget er det imidlertid en annen adresse man må oppsøke.

Kirkevergen forklarer hvorfor disse to valgene ikke er samlokalisert.

– Det er rett og slett fordi det er to ulike valg om ikke skal blandes. Man skal ikke møte kirkevalget når man aktivt går for å forhåndsstemme til kommunevalget og motsatt. Det skylder vi velgerne, sier hun.

På selve valgdagen mandag 9. september vil det være mulig å stemme i lokaler rett i nærheten av kommunevalget.

– Da er det samlokalisert for å gjøre det praktisk for velgerne. Men det er ikke i samme rom og to ulike køer, understreker Kobro Stensrød.

(saken fortsetter under bildet)

– Bruk stemmeretten din

Det har vært en utfordring å få alle menighetene til å stille liste til årets kirkevalg.

Vi strever med rekruttering. Men alle menighetene har gjort en stor innsats og vi har klart å stille lister i alle menighetene, og det er relativt god aldersspredning på kandidatene, sier Sigrid Kobro Stensrød.

– Hvor mye har et menighetsråd å si?

– Mye. Det er soknets styringsorgan. Soknet eier kirken og ifølge kirkeloven skal menighetsrådet sørge for å vekke og nære det kristne livet i soknet, forklarer hun.

Etter at kirkekontoret åpnet opp for forhåndsstemming 12. august, opplever Sigrid at det har vært en økt interesse sammenlignet med tidligere.

Det er rundt 29.000 personer, inkludert Lardal-menighetene, som har stemmerett ved kirkevalget i Larvik 2019.

Kirkevergen oppfordrer alle til å bruke sin stemmerett.

– Man stemmer til det soknet du hører til. Selv om du ikke vil endre på lista, er det viktig for å vise et engasjement rundt kirken og for at de som har sagt ja til å stå på lista får et tillitsvotum gjennom at de er valgt.

Kirkevalget

• Ved kirkevalget i 2015 stemte 520.323 kirkemedlemmer. Det var en rekorddeltakelse på 16,7 prosent.

• Ca. 3,1 millioner nordmenn har rett til å stemme ved årets Kirkevalg.

• Ungdom har stemmerett i Kirkevalget fra året de fyller 15. Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske kirke.

• Et menighetsråd har 4-10 medlemmer, i tillegg til sognepresten. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn, og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet.

• Til sammen skal 7.000 rådsmedlemmer stemmes inn i Kirkevalget 2019.

Bispedømmet

Kirkevergen understreker at kirkevalget er todelt, på lik linje med kommunevalg.

– Det er både valg til lokale menighetsråd og til bispedømme, sier kirkevergen.

Ved valget til bispedømmeråd i Tunsberg er det viktig å være klar over at det er tre forskjellige lister å velge mellom:

• Nominasjonskomiteens liste

• Åpen folkekirke

• Bønnelista

Bispedømmeråd finnes i hvert av landets elleve bispedømmer. Rådet ansetter blant annet prester og ledere i bispedømmet sammen med biskopen.

Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, det øverste representative organet i Den norske kirke.

Her kan du forhåndsstemme

For forhåndsstemming til kirkevalg er det kirkekontoret i Romberggata 4 som er stedet.

Dette kan gjøres alle hverdager mellom klokka 10 og 14. Torsdag 15. og torsdag 29. august er det åpent fra 10 til 19.

Det er også mulig å forhåndsstemme ved menighetskontoret i Lardal enkelte dager. Tidspunkt for dette er onsdag 14. august mellom klokka 12 og 19, onsdag 28. august og onsdag 4. september fra 10 til 14.

Det er bestandig minst to personer som tar imot forhåndsstemmer. Det er sendt ut valgkort til alle kirkens medlemmer, ta det gjerne med ved forhåndsstemming, sammen med godkjent legitimasjon, lyder oppfordringen fra Larvik kirkelig fellesråd på deres hjemmesider.

Kandidatene

Her er listene til høstens kirkevalg i Larvik.

Hedrum sokn

  1. ARVID GUSLAND f. 1966
  2. MORGAN THORSEN f. 1955
  3. KJELL ØSTBY f. 1957

Supplerte kandidater

GRETHE THORØD BERGAN f. 1962
MARIANN ERIKSEN f. 1971
CHRISTIN WILHELMSEN f. 1967

Hvarnes sokn

Kvelde sokn

Larvik sokn